Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Vieruspari ja sekvenssi > Vierusparin lavennus > § 1219 Välijakso vierusparin jäsenten välissä

§ 1219 Välijakso vierusparin jäsenten välissä

Vierusparin etu- ja jälkijäsenen väliin voi sijoittua täydentävä välijakso, yksittäinen vuoro tai esim. kysymys–vastaus-pari, joka mahdollistaa direktiivin noudattamisen (a).

(a)
Asiakas: Pistä viikinglotto.
Myyjä: Täys
Asiakas: Joo-o. Ilmaj jokereita.
 [myyjä toimii] (P)

Välijaksolla vastaanottaja esim. tarkistaa etujäsenessä esitettyä toimintaa tai siinä esitettyä tietoa tai pyytää muuten lisätietoa ennen kuin tuottaa odotuksenmukaisen jälkijäsenen. Näin on etenkin erilaisiin pyyntöihin ja kysymyksiin reagoitaessa; vastaaja tarvitsee lisätietoa ennen kuin esittää jälkijäsenen. Esimerkeissä (b–c) vastaaja esittää tarkistuskysymyksen ennen kuin pystyy antamaan vastauksen. Kutsuun vastaaminen edellyttää tietoa kutsun ajankohdasta, niinpä esimerkissä (d) kutsun aloittama vieruspari voi sisältää välisekvenssin (r. 2–5), kun itse kutsu (r. 1) on esitetty ilman ajankohdan tarkennusta.

(b)
Kysymys Jari: Ette o viäl alottanukkaa.
Välisekvenssi Erja: Mitä alottanu,
  Jari Pesutupaa.
Vastaus Erja Ollaan me ai‑. Ne o likoomassa. (p)
(c)
Kysymys Jukka: Mutta kuule mitäs se muuten seki Akapeetus tarkottaa.
Välisekvenssi Reino: Akapeettus.
  Jukka: Nii.
Vastaus Reino: En mä muuta tiedä mut se pakinoitsija. (p)
(d)
1S: Kuule mull ois sellasta asiaa että voit sä tulla meiän tupaantuliaisiin?
2V: Millon.
3S: Kaheskymmenesyheksäs päivä lauantaina,
4 (1.1)
5S: Kahen viikon päästä,
6 (0.6)
7V: Ky:l mä uskon että mä voin tulla.
8S: Ahaa. Se olis kiva. (p)

Ehdotukseen on odotuksenmukaista suostua; sellaisesta kieltäytyminen on preferoimatonta. Niinpä ehdotusta torjuttaessa vierusparin etu- ja jälkijäsenen väliin voi tulla useampiosainen välijakso, kuten seuraavassa. Kielteistä vastausta ennakoivat mm. useat tauot (r. 2, 6, 9, 12), ehdottajan tarjoamat perustelut (r. 3, 10–11, 13) sekä vastaanottajan kysymykset (r. 4, 7) ja niihin esitetyt vastaukset. Itse kieltäytymisvuoro (r. 15) on ilmaistu epätietoisuutena; varsinainen kielto jää puhekumppanin pääteltäväksi.

 
Missu: – – lähtisiksää yöks sinne jos me lähettäs sunnuntaina.
(1.0)
  .mthh [ku
 Sanni:   [Millon sunnuntaina.
5Missu: Nyt ens sunnuntaina. Miten sulle kävis se.
6 (1.1)
7Sanni: Ai nyt heti su- nyt: nyt tänä sunnuntaina.
8Missu: Nii::. Hannen mukana. Vai mitä sää:. oot mieltä,
9 (.)
10 Ku mull ois niinku: just semmone aika et se sopis tosi hyvin ku mää tiistaina
11 sit muutan,
12 (0.6)
13 [iha lopullisesti
14Sanni: [Joo.
15 Joo kun e No emmää oikeen tiiä. (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

Yleistä

Kysymys–vastaus-vieruspari

Kannanottojen muodostama vieruspari

Direktiivit ja niiden vastaanotto

Vierusparin lavennus

Lopetukset ja hyvästelyt

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot