Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Vieruspari ja sekvenssi > Kysymys–vastaus-vieruspari > Vastaaminen > Vastaaminen hakukysymykseen > § 1210 Vastauksena lause

§ 1210 Vastauksena lause

Useinkaan ei riitä, että hakukysymykseen vastaa yksittäisellä lausekkeella. Vaikka vastauksessa on uutta tietoa vain lauseke, joka on samaa tyyppiä kuin kysymyksen interrogatiivinen osa, se esitetään silti usein kokonaisena lauseena (a–b; vrt. myös » § 1209 esimerkit e–f).

(a)
M: Missä ne o.
N: Ne on siin pöydän pääl. (P)
(b)
V: Minkä aikaa sä oot työttömänä sitte,
A: Mä oo ollu niinku tän kuun alusta, (P)

Myös kysymys tyyppiä millainen x edellyttää yleensä enemmän kuin minimivastausta (c). Interrogatiivilauseet kuten mitäs kuuluu, mitä tehdä tai miten meni kysyvät itse asiassa pikemminkin kokonaista asiaintilaa kuin tarkoitetta (d; » § 1199 esimerkki b).

(c)
S: – – Totaa: millaset (.) tupaantuliaiset ne on.
T: Ne on sellaset että tänne o- ollaan pyydetty ihmisiä tuomaan ruokaa. (p)
(d)
V: Mitä pitäs tehdä.
S: Homma on sellanen et meille tulee lava perjantaiaamuna,
V: Mikä?
S: Lava [Semmonen siirtolava,    
V:   [Nii,  Nii,  [just
S:       [Ja tota:, (.) sit ne kamat pitäs
  ne (.) seinän jämät pitäs siirtää sinne lavaan.
 (.)
V: Aha. (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

Yleistä

Kysymys–vastaus-vieruspari

Kannanottojen muodostama vieruspari

Direktiivit ja niiden vastaanotto

Vierusparin lavennus

Lopetukset ja hyvästelyt

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot