Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Vieruspari ja sekvenssi > Kannanottojen muodostama vieruspari > Samanmieliset jälkijäsenet > § 1214 Jälkijäsenessä itsenäisen mielipiteen piirteitä

§ 1214 Jälkijäsenessä itsenäisen mielipiteen piirteitä

Kumpikin puhuja voi esittää myös väitelauseen muotoisen samanmielisen kannanoton, jolloin jälkijäsenen esittäjä tarjoaa kannanottonsa ikään kuin omana itsenäisenä mielipiteenään. Jälkijäseneen sisältyy tällöin yleensä enemmänkin kuin osoitus samanmielisyydestä. Toinen kannanotto voi olla edellistä voimakkaammin ilmaistu (a), sen tempuksenvalinta voi osoittaa, onko puhujalla spesifistä vai yleispätevää kokemusta arvioitavasta asiasta (b), ja partikkeli joo vahvistaa tulkintaa puhujasta sellaisena, jolla on aiempaa tietoa puheenaolevasta asiasta (b–c).

(a)
Lotta: ↑no oli kiva ku mä sain yhteyden
Merja: ↑no oli oikein kiva. (p)
(b)
S: Ai sä sait puoltoistkilosen.
V: Joo. Se oli tosi iso.
S: No se on hieno  [joo.
V:   [Se oli komee ikinä nähny niin isoo rautuu.
S: Joo Se on hieno. (p)
(c)
Ritva: Se on ihan kiva ajatus,
Virpi: Se on hyvä ajatus joo. (p)

Jos vastaanottajalla ei ole puheena olevasta asiasta omakohtaista kokemusta, hän joko ei esitä toista kannanottoa tai liittää omaansa jonkin modaalisen varauksen:

(d)
Raija: Siin [muutossa] on varmaan kyllä kaikennäköstä.
Hanna: On siinä illat kiinni tuolla asunnon etsiminen vielä lisänä
Raija: Nii::,
Hanna: Nii et se on tietysti hyvin sekavaa tää elämä
Raija: Kyllä varmaan on. (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

Yleistä

Kysymys–vastaus-vieruspari

Kannanottojen muodostama vieruspari

Direktiivit ja niiden vastaanotto

Vierusparin lavennus

Lopetukset ja hyvästelyt

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot