Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Vieruspari ja sekvenssi > Direktiivit ja niiden vastaanotto > § 1216 Direktiivi vierusparin etujäsenenä

§ 1216 Direktiivi vierusparin etujäsenenä

Direktiivit ovat puhetoimintoja, jotka edellyttävät vastaanottajalta käskyn, pyynnön tai ehdotuksen toteuttamista (» § 1645). Jos käskyyn tai pyyntöön odotetaan reaktiota saman tien, jälkijäsenenä voi olla pelkkä ei-kielellinen toimiminen pyynnön mukaisesti (a). Myös itse direktiivinä on vähimmillään pelkkä lauseke (b).

(a)
Asiakas: Annatko viitosii [ojentaa setelin]
Myyjä: [antaa kolikoita] (P)
(b)
Asiakas: Semmone [ojentaa lottokupongin]
 [myyjä toimii]
Myyjä: Eli kakskymmentäyks mark↑kaa, (P)

Eri syistä direktiiviin vastataan myös kielellisesti, joko samalla kun sitä noudatetaan tai osoittaen ymmärretyksi, että pyyntö on tarkoitettu tuonnempana toteutettavaksi. Vastauksen muoto riippuu sekä direktiivin muodosta että muista kontekstiseikoista. Tyypillinen vastaus imperatiivimuotoiseen direktiiviin on esim. joo tai selvä (c), tilanteen mukaan muukin (d). Kokonaisen lauseen käsittävä, itsenäisenä väitteenä esitetty lausuma, jonka lopussa voi olla dialogipartikkeli, selittynee samaan tapaan kuin kysymykseenkin vastaaminen koko lauseella; puhuja osoittaa aikoneensa toimia mainitulla tavalla ilman direktiiviäkin (e).

(c)
V: – – että ota yhteyttä sinne verovirastoo.
S: Selvä joo. (P)
(d)
Lääkäri: Istukaa tähä.
Potilas: Kiitos. (P)
(e)
Asiakas1: Tuo kahvia sitte.
Asiakas2: Mää tuon kahvii juu. (p)

Rituaalinen keskustelun lopetus voi koostua yhdestä tai usemmasta direktiivistä vastauksineen (f).

(f)
E: Juu. Kerro Allille terveisiä.
M: M’ joo. m [m ja mm ] soita.
E:   [kovasti. ]
 (.)
E: Juu,
 (.)
E: Okra, minä teen sen. [’oolrait’]
M: Pidä hauskaa.
E: Juu? Tottakai. (p)

Direktiivistä kieltäytyminen on preferoimatonta, mikä näkyy siitä, miten kieltäytymisvuoro on muodostettu (g); se voi esim. alkaa taukoilulla, epäröinnillä ja kiellon perustelulla:

(g)
Missu: Kävelisiksää meille ja mentäs joku lenkki,
 (0.6)
Kaaka: .mth (.) Ku emmää oikeen täälläpäin nyt ku mää lähin töistä puol tuntii aikasemmi,
 (.)
Missu: Nii,
Kaaka: Emmä viitti oikeen täällä kävellä, (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

Yleistä

Kysymys–vastaus-vieruspari

Kannanottojen muodostama vieruspari

Direktiivit ja niiden vastaanotto

Vierusparin lavennus

Lopetukset ja hyvästelyt

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot