Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Vieruspari ja sekvenssi > Kysymys–vastaus-vieruspari > Vastaaminen > Vastaaminen vaihtoehtokysymykseen > Kielteinen vastaus vaihtoehtokysymykseen > § 1204 Minimivastaus ja sen vaihtoehdot

§ 1204 Minimivastaus ja sen vaihtoehdot

Kielteinen vastaus on vähimmillään pelkkä kieltosana. Sellainen riittää yksin vastaukseksi mm. esijaksossa (» § 1218), kun toinen puhuja varmistaa jotakin ennen varsinaisen asiansa esittämistä (a). Toiseksi minimivastaus on mahdollinen, jos kysymys koskee vähäistä asiaa: kieltävä vastaus ei tällöin uhkaa kysyjän kasvoja (b). Muussa tapauksessa, varsinkin jos kysymyksellä esitetään pyyntö, minimivastausta seuraa usein perustelu (c).

(a)
Tuire: Tuire Haimakainen,
Liisa: Liisa-Maija täällä hei.
Tuire: ↑Hei::.
Liisa: Onko sulla hirvee kiire.
Tuire: Ei.
Liisa: Kuule totah noin sä: olit mökillä viime viikonloppuna. (p)
(b)
S: Kun me tullaa hakemaan se (.) Sirpan lompakko sieltä.
V: Joo pahus se jäi eilen tuohon pöydälle.
S: Joo.
V: Höh,
S: ↑Onk sul mitään muuta mitä pitäs (.) tuoda tai viedä.
V: Ei:.
S: ↑(No) te ootte paikalla siellä. Me tullaan, (p)
(c)
Hovimest.: Mihinkäs aikaan te olisitte tulossa.
Asiakas: Käviskö se noin kaheksan aikaa tai vähä- vähän sen jälkeenki voi olla
Hovimest.: Ei::.
Asiakas: Ai jaa.
Hovimest.: Ei nyt ihmeessä, Meill on sitte taas siinä on (.) rajotus et kello kaheksaantoista mennessä (.) nämä ruokailevatkin. (p)

Minimivastausta tavallisempia ovat vapaassa keskustelussa vastaukset, joissa on kieltoverbin lisäksi pääverbi tai osa liittomuodosta ja verbin lisäksi usein jokin verbin tai lauseen määrite (d); subjekti useimmiten puuttuu.

(d)
Tiina: Onks Suvi jo kotona.
Arto: Ei oo tullu vie[.
Tiina:    [Ai jaa. No – – (p)
Erja: Onks teit vanhoja joilla on virka semmosii joita voidaan laittaa enneaikaselle eläkkeelle tai jotain tämmösii…
Mira: E::i siä kauheesti oo. (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

Yleistä

Kysymys–vastaus-vieruspari

Kannanottojen muodostama vieruspari

Direktiivit ja niiden vastaanotto

Vierusparin lavennus

Lopetukset ja hyvästelyt

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot