Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Vieruspari ja sekvenssi > Kysymys–vastaus-vieruspari > Vastaaminen > Vastaaminen vaihtoehtokysymykseen > Muut kuin minimivastaukset > § 1202 Vastaus toistaa kysymyksen ainesta

§ 1202 Vastaus toistaa kysymyksen ainesta

Tilanteen mukaan vastaus voi olla pitempi kuin yksisanainen minimivastaus. Tähän vaikuttaa paitsi kysymyksen muotoilu ja leksikaalinen sisältö, joista seuraa vastaukselle tiettyjä odotuksia, myös puhujien välinen suhde ja meneillään oleva toiminta. Pitemmässä vastauksessa voidaan toistaa paitsi kysymyksen verbi myös jokin sen täydennys tai määrite, mahdollisesti koko kysymykseen sisältynyt lausekin (a). Toistetun verbin yhteyteen voidaan myös liittää sellainen määrite, joka joko lieventää tai vahvistaa myöntävää vastausta (b).

(a)
A: Oliks se kuutee asti. B: Oli kuutee. (p)
Mauri: Onhan sul muuten viel toi sininen vyö.
Sepe: Onhan mulla (p)
Potilas: Tota (.) tarttuuko se helposti.
Lääkäri: Periaatteessa tarttuu kyllä. (.) Semmone pisaratartunta. (P)
(b)
K: Onks täs halvan tupakan maku;
E: On siin vähä mut ei se nyt kauhee, (P)
A: Oot sie nähny aikasemminki noit tommosia enneunia.
T: Oommie jotain. (p)
Leea: Onko siellä lämmintä.
Saara: On tosi lämmin. (p)

Näihin verrattavia tapauksia ovat verbittömät vastaukset, joissa on yksi tai useampi nominaalinen jäsen.

(c)
Lääkäri: Jännittääks sua.
Potilas: No vähän taas. (P)
Hovimestari: Ruokailetteko,
Asiakas: No ehkä osa. (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

Yleistä

Kysymys–vastaus-vieruspari

Kannanottojen muodostama vieruspari

Direktiivit ja niiden vastaanotto

Vierusparin lavennus

Lopetukset ja hyvästelyt

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot