Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Vieruspari ja sekvenssi > Kysymys–vastaus-vieruspari > Keskustelun avaaminen ja jatkaminen kysymyksellä > § 1200 Jatkokysymykset

§ 1200 Jatkokysymykset

Kesken puheenaiheen esitetty jatkokysymys on sellainen, joka tavalla tai toisella perustuu edeltävään puheeseen, usein puhekumppanin edelliseen vuoroon. Se voidaan osoittaa edellisestä päätellyksi (a–b), tai puhuja voi kysyä jotakin edellä ollutta asiaa varmistaakseen esim. onko kuullut oikein (c). Tällaiset jatkokysymykset ovat yleensä väitelauseita (a–b) tai muodostuvat lausekkeesta (c–d), mutta niihin liittyvä partikkeli ai tai vai osoittavat että lausuma edellyttää puhekumppanilta vastausta.

(a)
Hanna: – – mä oon joskus ottanu [hunajaa] ja kyllä näköjään vois ajatella. Millos se on.
Päivi: Noo se ois itse asias nyt aeka kiirekki jo, jos
Hanna: Nii että ois pitäny jo ilmottaa vai,
Päivi: Nii kyllä periaatteessa niinku juhannukseen mennessä – –. (p)
(b)
Ville: Se [hanki] upotti melkein metrin.
Saku: Ai et se on niin pehmeetä.
Ville: Aivan löysää pehmeet paksuu puurolunta.
Saku: Jaa jaa. (p)
(c)
Soittaja: Sinne vois ottaa kaksi
Vastaaja: Kaksi henkeä niinkö.
Soittaja: Joo. (p)

Kysymyksiä käytetään myös topikaalistamiseen eli siten, että lausumanloppuisella vai-partikkelilla nostetaan edellisestä vuorosta jokin ilmaus, jolla puheenaihetta pyritään jatkamaan.

(d)
Julle: Nytteki Ville keksis viimese semmose hän sirpin pisti tota narun päähä ja hän vetää pitkin pohjaa sitä sitte perässä.
Leena: Älä.
Ilma: Sirppii vai.
Elli: Joo.
Julle: Kato muute ei sitä saa millää siält sitte ylös. (p)
Veera: Tuleeks toi Kärjen Hanna.
Anna: No ku sehän ei o tullu Suomeen
Veera: Se tulee huomenaamuna Suomeen.
Anna: Tulee vai.
Veera: Joo.
Anna: Ihan totta
Veera: No kato ku mä – –. (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

Yleistä

Kysymys–vastaus-vieruspari

Kannanottojen muodostama vieruspari

Direktiivit ja niiden vastaanotto

Vierusparin lavennus

Lopetukset ja hyvästelyt

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot