Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Tempus > Imperfekti eli preteriti > Yleistä > § 1530 Imperfektin perusmerkitys

§ 1530 Imperfektin perusmerkitys

Verbin imperfekti- eli preteritimuodossa on aikasuhdetta ilmaiseva tunnus i tai si (» § 112). Imperfekti ilmaisee puhehetken kannalta mennyttä aikaa; tilanne esitetään puhehetkeä aikaisempana: T < P. Muun muassa sellaisen kontekstissa olevan leksikaalisen tiedon kuin sanojen eilen, silloin, viime kesänä, vuonna 1809 avulla imperfektimuodon sisältävän lauseen kuvaama tilanne voidaan esittää tietynaikaisena. Tarkastelun aika ilmenee kontekstista: esimerkissä (a) tilannetta tarkastellaan edellisen illan näkökulmasta ja esimerkissä (b) kyseisen seminaarin ajankohdasta käsin. Puhujan tarkastelukulma, viittaushetki siis sisältyy tuon menneen tilanteen aikaan: V = T.

(a)
Anatoli Karpov näytti eilen illalla Mikkelissä, mikä on ero harrastajan ja mestarin välillä. (L)
Eilen illalla K. näytti...
(b)
Dipolin käytävillä, kahviloissa, tieteellisissä kokouksissa ja vapaan foorumin vilkkaissa puhetilaisuuksissa tunsin vaihteeksi, miltä tuntuu jäädä ulkopuolelle. Tuolla viittoi turkkilaistyttö pitkälle norjalaiselle kertoen maansa musiikista. Toisaalla hekotti yksi ryhmä niin, että vitsien täytyi olla hyviä. Eurooppa ja Aasia, Afrikka ja Amerikan manner kävivät vuorokeskustelua, jossa vaihdettiin kokemuksia, mutta yhtä tärkeää oli tapaaminen, sosiaalinen vuorovaikutus. (l)

Imperfekti viittaa nimenomaan tiettyyn ajankohtaan menneisyydessä ja on tässä mielessä definiittinen. Se implikoi tilanteen päättyneen puhehetkeen mennessä. Tunnusmerkkisesti imperfektiä käytetään kuitenkin myös menemättömään aikaan viittaamassa (» § 1532).

Kieltoverbillä on vain preesenstaivutus. Kielteinen imperfekti ilmaistaan liittomuodolla, joka koostuu kieltoverbin preesensistä ja pääverbin aiemmuutta ilmaisevasta NUT- tai TU-aineksen sisältävästä partisiipista. Liittomuodosta huolimatta viittaussuhteet ovat samat kuin yksinkertaisessa imperfektissä.

(c)
Koska enhän minä pyrkinyt mihinkään. Ei minulla ollut tavoitteita. En tarvinnut mitään, enkä halunnut, paitsi ehkä ne kävelyt. Luullakseni yksi syy miksi opiskeluni jäi oli se etten tuntenut tarvetta valmistua. (k) | Piti valita massairtisanominen tai joku muu ratkaisu. Vaa’assa eivät painaneet vain irtisanomiskorvaukset, vaan myös työntekijöiden know-how, jota ei haluttu menettää, – –. (l)

Huom. Tässä kieliopissa käytetään perinteistä termiä imperfekti. Sen vaihtoehtona esiintyy kielitieteellisessä kirjallisuudessa termi ”preteriti” menneen ajan tempuksen nimityksenä perfektin parina.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Yleistä

Preesens

Imperfekti eli preteriti

Perfekti

Imperfektin ja perfektin suhde

Pluskvamperfekti

Tulevaan aikaan viittaaminen

Tempusjärjestelmä kokonaisuutena

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot