Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Tempus > Preesens > Puhehetken preesens > § 1528 Puhehetken aikaisuuden tulkintaperusteita

§ 1528 Puhehetken aikaisuuden tulkintaperusteita

Luonnehdinta preesensistä nykyajan tempuksena sopii vain osaan sen käytöistä. Tällöin puhehetki, viittaushetki ja tilanteen tapahtuma-aika ovat samanaikaisia. Tapahtuma-aika (T) esitetään siis niin, että viittaushetki (V) tarkentuu puhehetken (P) aikaiseksi – riippumatta siitä, vallitseeko kyseinen tilanne myös esim. hetkeä aiemmin tai myöhemmin.

Hei vauva itkee!

Tulkinta puhehetken aikaisuudesta perustuu esim. aikamääritteisiin (a) tai kontekstista tehtäviin päätelmiin (b).

(a)
– – heteroja on tässä toimistossa tällä hetkellä vain yksi. (k) | S: mitä kuuluu? V: Arto juoksee just toiseen puhelimeen (p)
(b)
Olalaa, mitkä varusteet! Minusta sinä olet hassunnäköinen, – –. (k) | Sinä puhut kuin Roope Ankka, – –. (k) | se Jokke veti semmoiset sikajumpat torstaina että minulla on kaikki lihakset on maha ja tuota reiden takaosat, ja kaikki minä olen ihan sikatönkkö. (p)

Puhehetken aikaisena tempuksena preesens on tavallinen myös ns. simultaaniraportoinnissa, kuten kilpailuselostuksissa, visailuissa ja jopa lääkärin toimenpiteiden selostuksissa; seuraavanlaiset ilmaukset voisivat tosin toisessa yhteydessä saada tulevaan viittaavan tulkinnan.

(c)
Ja Selänne ampuu MAAAAAAlin! | Ja lavalle astuu tyttö numero 7. | Annetaan Ranskan suurlähettiläälle minuutti aikaa kertoa, mitä hän sanoisi kotikulmiensa ystäville Suomesta. Aika alkaa nyt. (l) | Täällä ei näy mitään poikkeavaa.

Duratiivisen verbin sisältävä preesensmuotoinen ilmaus voi esittää tilannetta, joka on alkanut ennen puhehetkeä ja jatkuu mahdollisesti muuttumattomana sen jälkeenkin (d). Jatkumista voi ilmaista sellaisilla aikamääritteillä kuin kolmatta vuotta, yhä, vielä, enää jne. (e) (vrt. perfekti-ilmaukset kuten Hän on opiskellut kolme vuotta » § 1537). Tällaisten ilmausten verbi ei voi olla punktuaalinen: *Hän voittaa kolmatta minuuttia.

(d)
Asumme Helsingissä, joka on voittopuolisesti suomenkielinen. (k) | Heillä ei ole harrastuksia, koska he rakentavat taloa.
(e)
Hän opiskelee tietojenkäsittelyä Tampereen yliopistossa kolmatta vuotta – –. (l) | Isometsää riepovat vieläkin viimevuotiset Falunin MM-hiihdot, – –. (l) | Vanhaisäntä ei enää puutu talon töihin, mutta tarkkailee maailman muutosta. (l)

Huom. Preesensiä käytetään representaatioissa: esim. jo kuollutta henkilöä esittävää valokuvaa kommentoidessa voidaan sanoa: Tässä mummi on parikymppinen. Hän näyttää ihan filmitähdeltä.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Yleistä

Preesens

Imperfekti eli preteriti

Perfekti

Imperfektin ja perfektin suhde

Pluskvamperfekti

Tulevaan aikaan viittaaminen

Tempusjärjestelmä kokonaisuutena

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot