Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Tempus > Yleistä > Tempus ja modus > § 1526 Konditionaalin, potentiaalin ja imperatiivin perfekti

§ 1526 Konditionaalin, potentiaalin ja imperatiivin perfekti

Verbinmuotoon ei voi sisältyä samanaikaisesti sekä tempuksen että moduksen tunnuksia (» § 111). Koska preesensillä ei ole tunnusta, morfologisen tunnuksen sisältävillä konditionaalilla, potentiaalilla ja imperatiivilla voi olla ”preesensmuodot”: puhuisin, puhunen, puhu. Tunnusta edellyttävä imperfektimuoto taas ei näillä ole mahdollinen.

Konditionaalilla, potentiaalilla ja imperatiivilla on kyllä apuverbilliset perfektimuodot. Konditionaalin perfekti ilmaisee toteutumatta jäänyttä tilannetta taikka mennyttä vaihtoehtoa (a). Potentiaalin perfekti on mahdollisuutta tai todennäköisyyttä ilmaiseva muoto (b). Imperatiivin perfekti edustaa jussiivia (c) (» § 16661667).

(a)
Minä olisin halunnut mennä karuselliin, mutta en ehtinyt. | Tuossa olisi ollut pankkiautomaatti.
(b)
Hän lienee jo lähtenyt.
(c)
Olkoon se tapahtunut, mitä on tapahtunut.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Yleistä

Preesens

Imperfekti eli preteriti

Perfekti

Imperfektin ja perfektin suhde

Pluskvamperfekti

Tulevaan aikaan viittaaminen

Tempusjärjestelmä kokonaisuutena

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot