Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Tempus > Imperfektin ja perfektin suhde > § 1539 Ajan adverbiaalit imperfekti- ja perfektilauseissa

§ 1539 Ajan adverbiaalit imperfekti- ja perfektilauseissa

Perfektin ja imperfektin ero ilmenee myös siinä, minkälaisia ajan adverbiaaleja niiden sisältämiin lauseisiin yleensä liittyy. Imperfektin yhteydessä käytetään tyypillisesti johonkin ajankohtaan tai ‑jaksoon kiinnittäviä määritteitä (eilen, viime vuonna, viikko sitten, kello 6), perfektin yhteydessä tavallisesti epämääräisempiä aikamääritteitä (tähän asti, sitten tiistain, toistaiseksi, jo, tähän mennessä, joskus, ei koskaan), jotka joko ilmaisevat kestoa vähintään puhehetkeen asti taikka tähdentävät menneen tilanteen nykyrelevanssia.

Perfekti on kuitenkin mahdollinen myös tiettyyn ajankohtaan kiinnittävien aikamääritteiden kanssa. Kyse voi olla tilanteista, joiden esitetään tapahtuneen melko äskettäin, jolloin mahdollisia aikamääritteitä ovat mm. juuri, just, eilen, äskettäin, vastikään, viime kesänä (a). Toiseksi esim. päätelmissä tai perusteluissa käytetään täsmällisiäkin ajankohdan määritteitä (b). Vastaavia määritteitä käytetään myös silloin kun kuvataan jotakin entiteettiä ajankohdan näkökulmasta (c). Kaikissa tapauksissa vastaavissa imperfekti-ilmauksissa korostuisi puheena oleva tapahtuma tai tila.

(a)
Hetken kuluttua hän kohotti kasvonsa, ojensi laihan vartalonsa suoraksi ja näytti mieheltä, joka on juuri tehnyt tärkeän päätöksen. (k) | Alakoski on eilen valittu liiton aluesihteeriksi. (l) | – – ekonomi NN on kuollut viime kesänä. Tiedon hänen kuolemastaan kertoi sunnuntainen Helsingin Sanomat. (l) | tietsä nyt- nyt mä oon ihan sekasin mä oon just heränny mä olin nyt tuol nukkumassa (p)
(b)
oon käyny täällä vuonna 76, en mä enää muista mitään paikkoja. | Surma on tapahtunut n. kello 11.30. [poliisin päätelmä]
(c)
Pyhän Mikaelin kirkko on rakennettu vuonna 1468 – –. (E) | Mökki on edelleen saman suvun hallussa. Viimeksi siinä on asuttu vuonna 1970. (E)

Imperfektiä ei yleensä käytetä sellaisten aikamääritteiden kanssa, jotka ilmaisevat jatkumista puhehetkeen asti (kuten tähän (päivään) asti, sitten viime näkemän). Sellainen tilanteen keston avoimeksi jättävä määrite kuin toistaiseksi on kuitenkin mahdollinen: Lontoon Heathrow’n ja Gatwickin lentokentät Englannissa suljettiin myöhään sunnuntai-iltana pommiuhkausten vuoksi ja kaikki lennot Lontoon pääkentille keskeytettiin toistaiseksi (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Yleistä

Preesens

Imperfekti eli preteriti

Perfekti

Imperfektin ja perfektin suhde

Pluskvamperfekti

Tulevaan aikaan viittaaminen

Tempusjärjestelmä kokonaisuutena

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot