Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Ellipsi > Lauseen nominaalisia ellipsejä > Verbin jälkeiset samasijaiset nominijäsenet > § 1183 Mies osti ja (toinen) myi kirjoja

§ 1183 Mies osti ja (toinen) myi kirjoja

Kun rinnasteisilla verbeillä tai verbi-ilmauksilla on yhteinen nominaalinen täydennys, se sijaitsee yleensä jälkimmäisen verbin jäljessä: Hän osti ja myi vihanneksia. Tällaiset ilmaukset voi analysoida kahdella tavalla: joko niin, että keskenään rinnastetuilla verbeillä on yhteinen objekti [osti ja myi] vihanneksia (a) tai niin, että ensimmäinen jakso on elliptinen ja saa tulkintansa toisen osan perusteella. Jälkimmäisen hahmotuksen mukaan rakenteessa olisi siis ikään kuin eteenpäin viittaava ellipsi: [osti ja myi vihanneksia] (b). Tällaisissa rakenteissa yhteistä on myös subjekti. Tulkintatapa (a) on luonteva yksinkertaisissa tapauksissa ja (b) silloin, kun toisella verbillä on sellaisia laajennuksia, jotka eivät liity ensimmäiseen verbiin, esim. ostivat ja myivät edelleen käyttäjille heroiinia.

(a)
    Yhteinen objekti
Hän osti ja myi vihanneksia.
 
Paista tai pariloi nauriit viipaleina. (l) | Hän pesi ja kuivasi pienen tiskin – –. (k) | – – päätekijä käytti ja myi huumeita pari vuotta. (l)
(b)
    Yhteinen objekti  
Hän osti   ja
  myi edelleen käyttäjille heroiinia.  
 
Myöhemmin miehet osaksi käyttivät itse , luovuttivat ja myivät toisille henkilöille tabletteja. (l) | Päivän korkein noteeraus oli Wayne Gretzkyn Rookie Card, josta pyydettiin ja saatiin 3700 markkaa. (l) | Kuvanauhan perusteella hän piti hallussaan ja käytti laitonta puhelinlaitetta ohjelmassa, – –. (l) | Kaksi miestä pahoinpiteli ja yritti raiskata naisen – –. (l) | Hän osti ja toisaalta vaihtoi töitä omiin maalauksiinsa, ”jatkojalosti” omia teoksiaan – –. (l) | Kolme – – nuorta miestä ostivat ja myivät edelleen käyttäjille heroiinia yhteensä ainakin parisataa grammaa. (l)

Ilmipantu objekti (c) taikka predikatiivi tai adverbiaalitäydennys (d) sijaitsee ensimmäisen verbin jäljessä ja elliptinen jakso yhdysrakenteen jälkiosassa.

(c)
    Yhteinen objekti    
Isä vie Tatun bussilla ja
äiti hakee   polkupyörällä – –.  
 
Vaahdota munat ja sekoita kermaan. (l) | Pyysin sairaanhoitajaa kohentamaan ulkonäköäni. Hän teki sen, pesi tukkani ja kampasi , toi jopa huulipunaa. (k)
(d)
    Yhteinen täydennys  
Maini olisi halunnut Savonlinnan taidelukioon mutta
  ei päässyt. (A)    
Lihansyönti on sallittua kun
kasvissyöntikin on.    
 
Voitto voi jäädä pienemmäksi, mutta kansantalouden kannalta se ei ole vahingoksi. Työttömyys sen sijaan on . (A) | Sitä toivoo, että ihmiset olisivat erilaisia, ei haluaisi heidän olevan samanlaisia silloinkaan kun he ovat . (l) | Isä sanoi veljeä akkamaiseksi ja kyllä se olikin , – –. (k)

Huom. Ei ole selviä rajoja sille, missä määrin erisijaisuus on käytännössä mahdollista. Esimerkiksi edeltä puuttuva NP voidaan tulkita partitiivisijaiseksi vaikka ilmipantuna NP:nä on totaaliobjekti: Sitten tuli avioero ja muutto Helsinkiin. Neljän lapsen, kahden koiran ja kissan kanssa hän anoi ja sai kaupungin kunnostaman vuokra-asunnon Suomenlinnasta – – (l) [ = asuntoa]. Edeltävä elliptinen NP on tulkittavissa myös nominatiivisijaiseksi predikatiiviksi vaikka ilmipantuna on essiivisijainen predikatiiviadverbiaali: Suomi on ja pysyy pienenä, ja hyvä näin! (E) [ = pieni].

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Yleistä

Lauseen nominaalisia ellipsejä

Lauseen verbiosan ellipsejä

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot