Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Ellipsi > Lauseen nominaalisia ellipsejä > Eri sija, eri tehtävä: sama tulkinta > § 1182 Häntä harmitti, kun oli myöhässä

§ 1182 Häntä harmitti, kun oli myöhässä

Yhdyslauseilla voi olla yhteinen teema myös niin, että toistamaton jäsen tulkitaan erisijaiseksi ja mahdollisesti tehtävältäänkin erilaiseksi kuin ilmipantu jäsen. Tällainen käytäntö muistuttaa anaforaa, sillä myöskään anaforisen pronominin muoto ei ole riippuvainen korrelaatin sijamuodosta (» § 14281429). Puuttuvan elementin muoto tulkitaan jälkijakson verbin perusteella. Yleensä se on nominatiivisijainen subjekti. Tällainen erisijainen jäsen on mahdollinen lähinnä adverbiaalilauseissa; rakenne ei kuitenkaan ole läheskään yhtä yleinen kuin samasijaiseksi tulkittu.

Samatarkoitteisena ilmipantuna elementtinä voi olla ensinnäkin genetiivisubjekti:

 
Teema    
Hänen täytyy säästää rahaa jos
  aikoo ostaa talon.  
 
Matkailualan yrittäjien on yhä tietoisemmin kiinnitettävä huomiota ympäristöhaittoihin ja pienennettävä niitä, jos haluavat taata matkailuelinkeinonsa jatkuvuuden. (l) | Ehkä he ovat vaikeampia kuvattavia, sillä jotain heidän työstään tulisi kuvaajankin ymmärtää, vaikka ei olisi saanut samaa koulutusta. (l) | Lehdon oli täytynyt valehdella ottaneensa kuva Purinsuolla, Seppäsenkin oli täytynyt, koska oli tekstin juttuun kirjoittanut. (k)

Ensimmäisen lauseen teemana voi olla myös partitiiviobjekti tai habitiiviadverbiaali, jolloin toisen lauseen puuttuva subjekti tulkitaan tämän kanssa samatarkoitteiseksi mutta nominatiivisijaiseksi:

 
Teema    
Tyttöä harmitti kun
  oli myöhästynyt.  
Lapsella ei ollut nimeä vaikka
  oli 4 kk.  
 
Objekti – subjekti:– – häntä ei hyväksytty [yhdyskuntapalvelukseen], koska oli tehnyt rikoksensa koetusajalla. (l) | Häntä pidetään mukavana miehenä, vaikka on kotoisin ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta – –. (l) | Mikä pankkeja riivaa, kun mainostavat taas tavallista säästämistä? (l)
 
Habitiiviadverbiaali – subjekti:Hän selitti, ettei pikkutytöllä ollut vielä edes nimeä, vaikka oli jo neljän kuukauden ikäinen. (k) | Galbraithilla on tietysti kova tarve päästä julkisuuteen, kun ei ole moneen vuoteen siellä enää ollut. (l) | Ilmeisesti hänelle oli tullut lämmin – –, koska oli riisunut viittansa. (k)

Ainakin direktiivin referoinnissa myös että-lauseesta voi puuttua nominatiivisijainen perussubjekti, joka saa tulkintansa ensimmäisen lauseen samatarkoitteisen paikallissijaisen NP:n perusteella:

 
Sano sun pukijalle, että silittää housut, niissä on henkarirypyt. (l)

Huom. Joskus subjektin ellipsi saattaa nojata myös edellisessä lauseessa olevaan genetiivimääritteeseen: Merja oli vastahakoinen. Työ kuului miehille. Lassen asia oli siivota piha, kun kerran rotiskon osti. Muitakin taloja he olivat katselleet. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Yleistä

Lauseen nominaalisia ellipsejä

Lauseen verbiosan ellipsejä

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot