Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa > Paikallissijat > Olo- ja suuntasijaisuus > Olosijat ja siirtymä: käydä kaupassa > § 1237 Olosijat ja liike

§ 1237 Olosijat ja liike

Olosijainen lauseke voi esiintyä siirtymän ilmauksessa. Sellaiset liikeverbit kuin käydä ja vierailla saavat tavallisesti olosijaisen paikkaa ilmaisevan adverbiaalitäydennyksen ja ilmaus tarkoittaa edestakaista liikettä: käydä suihkussa ’mennä suihkuun + tulla suihkusta’. Siirtymiä ei siis esitetä lopputilan kannalta olennaisina (» § 475).

 
Kiva olisi kyllä käydä jossakin! (k) | Hän vieraili puolisoineen usein meidän luonamme päivällisellä. (k)

Myös verbeillä pysyä, pysytellä, viipyä, viivytellä on olosijainen täydennys. Ne ilmaisevat jossakin olemista siten, että ne implikoivat vastakkaista vaihtoehtoa, esim. Pussi pysyi pinnalla, implikoi ettei se – vastoin mahdollista odotusta – uponnutkaan.

 
– – yleisö pysyy peleissä loppuun asti. (l) | Maisa onnistui pysyttelemään vakavana. (k) | – – emme koskaan viivy kauan samalla paikkakunnalla. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Yleistä

Kieliopilliset sijat

Paikallissijat

Olo- ja suuntasijaisuus

Sisä- ja ulkopaikallissijat

Paikallissijat ajanilmauksissa

Paikallissijojen muuta käyttöä

Vajaakäyttöiset sijat

Sijojen rajatapauksia

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot