Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa > Vajaakäyttöiset sijat > Abessiivi > § 1262 Rahatta, vaivatta, ajattelematta

§ 1262 Rahatta, vaivatta, ajattelematta

Abessiivisijainen lauseke ilmaisee sen, mitä ilman jokin on tai tapahtuu. Abessiivisijaisen substantiivin sisältävä lause ilmaisee tilanteen toteutumista ilman kyseistä entiteettiä tai entiteetin puuttumisesta huolimatta: Teetkö sen rahatta; Rakastan rajoitta. MA-infinitiivissä abessiivi taas ilmaisee, että tapahtuma tai tila ei toteudu: Hän lähti sanomatta sanaakaan; Voin jo kävellä tuntematta kipua (» § 515, 452, 16271628).

Substantiivin abessiivimuoto ei yksikössä voi saada kongruoivaa adjektiivimääritettä: *hyvättä rahatta, *suuremmatta ongelmatta. Mahdollisia ovat vain monikolliset komparatiivimuotoiset määritteet; monet niistä ovat vakiintuneita sanontoja. Abessiivi on siis vajaakäyttöisyytensä ja kiteytymisherkkyytensä vuoksi epätyypillinen sijapääte.

 
Pekan matkat ovat sujuneet suuremmitta ongelmitta tähän asti. (l) | Ja pitemmittä puheitta suoraan asiaan. (l) | Toistaiseksi olen selvinnyt pahemmitta kolhuitta. (l) | – – yhä useampi loikkari passitettiin muitta mutkitta takaisin. (l)

Semanttisesti yhtenäinen ryhmä abessiivisijaisia substantiiveja ovat estettä tai ongelmaa tarkoittavat kuten esteettä, rajoituksitta, vaikeuksitta, joiden merkitysvastine on useissa tapauksissa tOn-loppuisesta karitiiviadjektiivista muodostettu sti-adverbi, esim. esteettömästi, tai ilman-lauseke. Abessiivisijainen tavan adverbiaali ilmaisee lisäksi syyn, tuloksen, perusteen tai luvan puutetta taikka jonkin tilanteeseen liittyvän entiteetin puuttumista. Erityisesti otsikoissa abessiivin käyttö on varsin monipuolista.

 
Esteettömyys:Näin vesi pääsee esteettä valumaan pois. (l) | Veneet saa vaivatta vesille ja 80 markan vuosiluvalla pääsee vetämään liki rajoituksetta kaupungin ja Muroleen väliä. (l) | Jokaista vertailun tulostinta voi varauksetta suositella. (l) | Vapun viettäminen voidaan Suomessa huoletta lopettaa, – –. (l)
 
Syyn, luvan ym. puute:– – aiheetta maksettu etuus peritään takaisin. (a) | Harrikan omistajat leimataan syyttä. (E) | Yritin löytää hakuteoksesta ”Prinkkalan”, mutta tuloksetta. (l) | Rajan yli luvatta Yhdysvaltoihin päässeet maahanmuuttajat (l) | – – perusteetta maksetut tuet on perittävä takaisin. (E)
 
Entiteetin puute:Vakiossa puolestaan 10 oikein -tulokset jäivät voitto-osuudetta. (E) | Helsingissä pärjää autotta (L) [otsikko] | Terrori-iskusta epäilty Roisin McAliskey saa synnyttää käsiraudoitta (L) [otsikko] | Tokioon ja Beijingiin lennetään välilaskutta Siperian yli. (E) | Puututaanko kypärättä ajamiseen – –? (E) | Pyritään Natoon miinoitta! (L) [otsikko]

Rektiosijana abessiivi esiintyy verbien jäädä ja jättää täydennyksessä. Kun sellaisena on MA-infinitiivi, jäädä-lause on merkitykseltään passiivinen (» § 1341).

 
Yli puolet varkauksista jäi selvittämättä. (l) ’ei selvitetty’ | Useimpien ihmisten viikottaisessa työssä on viidennes sellaisia asioita, jotka voi jättää tekemättä tai teettää muilla, – –. (l) | – – ilmastointiremontti uhkaa yhä jäädä rahatta. (l)

MA-infinitiivin sijana abessiivi on suhteellisen tavallinen (» § 1228 taulukko 12). Sen sisältämä lauseke muodostaa olla-verbin kanssa merkitykseltään kielteisen verbiliiton. Se voi olla myös kielteinen tavan adverbiaali: jotakin tapahtuu ilman että puheena oleva toinen tilanne toteutuu.

 
Tapahtuman toteutumattomuus:– – yritin olla ajattelematta mitään, – –. (k) | – – tulli on luvannut olla tekemättä edes pistokokeita. (l) | Operaation jälkeen tri Syvähuoko risti huomaamatta kätensä. (l) | Olen yrittänyt viisi vuotta istuutua tuoliin vatsalihaksia kiristämättä, – –. (k)

Vakiintuneita ilmauksia ovat mm. pahaa aavistamatta ja tietämättä+POS sekä kommentteina esiintyvät puhumattakaan, on sanomatta(kin) selvää.

Huom. Osaa MA-infinitiivin abessiiveista käytetään adverbeina ja adpositioina: välttämättä, epäilemättä; huolimatta, riippumatta, lukuun ottamatta (» § 390).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Yleistä

Kieliopilliset sijat

Paikallissijat

Olo- ja suuntasijaisuus

Sisä- ja ulkopaikallissijat

Paikallissijat ajanilmauksissa

Paikallissijojen muuta käyttöä

Vajaakäyttöiset sijat

Sijojen rajatapauksia

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot