Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Numeraalit > Moniosaiset numeraali-ilmaukset > Likimääräisyys ja vaihteluväli > § 784 Viitisentoista, kymmenkunta, kolmatta sataa

§ 784 Viitisentoista, kymmenkunta, kolmatta sataa

Likimääräistä tai summittaista lukumäärää ilmaistaan mm. peruslukusanalla pari ja toisaalta liittämällä numeraaliin partikkeli noin, suunnilleen tms. (» § 788). Likimääräisyyttä osoittaa myös kaksi sananmuodostustyyppiä:

  • Peruslukusanojen kolmekymmenen sekä sanojen puoli ja pari kivettyneet inen-johtimiset muodot, joita käytetään myös yhdysnumeraaleissa: kolmisen, viitisentoista, seitsemisenkymmentä, puolisentoistasataa, puolisen tusinaa
  • kunta-loppuiset muodosteet kymmen-, sata-, tuhatkunta.

Molemmat toimivat numeraalin tapaan: niihin liittyy nominatiivia vaativissa yhteyksissä partitiivimuotoinen NP:

 
Meidät ohjattiin suureen huoneeseen jossa oli kymmenkunta tiukkailmeistä miestä. (k) | Miikael on minua kymmenisen vuotta vanhempi. (k) | Tuli tuhosi puolisentoista hehtaaria lähinnä taimikkoa ja jonkin verran isoa puustoa Heinolan maalaiskunnan Kujansalossa. (l)

Tyyppi kolmisen ei taivu vaan esiintyy pelkästään subjektina, totaaliobjektina ja osmana olevissa lausekkeissa. Myös kunta-tyyppi on harvinainen muissa sijoissa kuin nominatiivissa. Tällöin kunta kongruoi substantiivin kanssa, samoin alkuosa sata-, sen sijaan alkuosat kymmen- ja tuhat- eivät.

 
– – harvalla on mahdollisuus seurata maassamme ilmestyvää sataakuntaa tieteellisten seurain lehteä. (l) | Ranskan viranomaiset tarjosivatkin työtä Paasoselle, Hallamaalle ja kymmenkunnalle asiantuntijalle. (l) | Juna lähti ajallaan, mikä hämmästytti minua, koska kaikkien tuhatkunnan matkustajan passit oli leimattava ja matkatavarat tarkastettava. (l)

Likimääräisyyttä ilmaisee lisäksi yhdysnumeraalityyppi toista kymmentä ’jonkin verran yli kymmenen’. Se koostuu kahdesta partitiivimuotoon kiteytyneestä osasta: järjestysnumeraalista ja kymmenkantaisesta peruslukusanasta. Tämä voi puolestaan olla yhdysnumeraalin osa: toistakymmentä ~ -sataa tuhatta.

Toista kymmentä ‑tyyppi esiintyy pelkästään yhteyksissä, joissa tavallinen numeraali olisi nominatii- tai partitiivivimuotoinen, ts. subjektissa, objektissa ja osmassa. Laskettavat oliot ilmaisee yksikön partitiivissa oleva NP, kuten numeraaleilla yleensäkin. Määritteenä on usein vähän, hieman tms. tai ilmaustyypille yksinomainen sana alun.

 
Viihdemuusikoiksi luokiteltuja pelimanneja Muusikkojen liitossa on toista tuhatta. (l) | Keskiviikkoiltaisin puolestaan kolmatta kymmentä musiikin harrastajaa kokoontuu Lauttalan koululle Nokian työväenopiston opintopiiriin. (l) | Koko maailmassa – – on käynnissä hieman toista sataa hyväksyttyä geenihoito-ohjelmaa, joissa on potilaita yhteensä kuutisensataa. (l) | – – Ekovihreät rp., johon kuuluu alun toista sataa jäsentä. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Yleistä

Numeraalit sanaluokkana

Moniosaiset numeraali-ilmaukset

Numeraali substantiivilausekkeessa

Numeraalit muissa kuin lukumäärän ilmauksissa

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot