Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Numeraalit > Numeraalit sanaluokkana > Monikollinen numeraali > § 774 Kahdet lautaset, satoine pilvenpiirtäjineen

§ 774 Kahdet lautaset, satoine pilvenpiirtäjineen

Numeraali on useimmiten yksikössä. Numeraali on kuitenkin monikossa, kun se kongruoi monikkosanan eli sellaisen substantiivin kanssa, joka on monikkomuotoinen mutta viittaa jaottomaan tarkoitteeseen, kuten juhlat, kärryt, housut (» § 558559). Tällöin numeraali on nominatiivissakin substantiivin määrite eikä siihen liity partitiivimuotoista NP:tä:

 
  Nominatiivi Muut sijat
Yleensä: kolme hienoa tilaisuutta kolmessa hienossa tilaisuudessa
Monikkosana: kolmet hienot juhlat kolmissa hienoissa juhlissa

Monikkosanojen tapaan laskettavina kokonaisuuksina voidaan esittää suhteellisen joustavasti monenlaisia asioita. Monikolla ilmaistaan tällöin yhteenkuuluvaa sarjaa tai erää (a) tai distributiivista jakautumista kunkin osallistujan osalle (b) (» § 916).

(a)
Kahdet upeat posliinilautaset, hopeiset veitset ja haarukat, kuvittele, vitivalkoiset damastiset lautasliinat hopearenkaissa. (k) | Olisit tullut joskus itse kokeilemaan, miltä tuntui vaihtaa äidille viidet vaipat vuorokaudessa. (k) | Tiskin takana oleva mies nyökkää hänelle, antaa kahdet avaimet ja Niilon avainnipun mukana kirjekuoren. (k)
(b)
Joimme kahdet oluet. [kukin tai kumpikin joi kaksi] | Pelaajilla oli kahdet pelipaidat, joista punavalkeat Ajaxin värit taitavat olla tärkeämmät. (l) [kullakin kaksi pelipaitaa]

Kongruenssin vuoksi numeraali on monikossa myös instruktiivissa (c) ja komitatiivissa (d), jotka ovat muodoltaan aina monikollisia:

(c)
Yhteisötalosta niitä löytyy kaksin kappalein. (l) | Mitsu ilmestyy Suomeen ensi vuoden puolella kolmin moottorein. (l)
(d)
Höyryveturi kaksine vaunuineen oli siitä vanhimmasta päästä. (l) | Metsäverotoimikunnan työ ei kolmine eri mielipiteineen kelvannut kummankaan osapuolen mielestä jatkokehittelyn pohjaksi. (l)

Lisäksi monikollinen numeraali voi ilmaista suurehkoa mutta summittaista määrää (» § 786). Kongruoivakin monikollinen numeraali voidaan tulkita likimääräisyyttä ilmaisevaksi ja siten merkitykseltäänkin monikolliseksi (e).

(e)
Keskustaa halutaan parantaa kymmenin eri keinoin viihtyisämmäksi paikaksi, – –. (l) [keinoja on kymmeniä, ei kymmenen] | Kaupunki levittäytyy kuin tarjottimella satoine pilvenpiirtäjineen. (l) [pilvenpiirtäjiä on satoja tai sata]

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Yleistä

Numeraalit sanaluokkana

Moniosaiset numeraali-ilmaukset

Numeraali substantiivilausekkeessa

Numeraalit muissa kuin lukumäärän ilmauksissa

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot