Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat > Syntagmaattiset sulaumat ja kliittistyminen > Persoonapronominien kliittistyminen > § 144 Osaatsä, emmä, kuulittekste

§ 144 Osaatsä, emmä, kuulittekste

Yksitavuiset pronominit ovat painottomia ja alttiita kliittistymiselle. Varsinkin persoonapronominit , te, (ja se) voidaan verbinjälkeisessä asemassa hahmottaa verbiin kiinteästi liittyviksi, esim. ootsä, meettekste, emmä, eikse, mitä osoittaa yhteen kirjoittaminen esim. kaunokirjallisessa dialogissa. Erona partikkelin ja kieltoverbin sulaumiin (» § 142143) on se, että pronomini kiinnittyy periaatteessa mihin hyvänsä verbiin, eivätkä nämä sulaumat siis ole leksikaalistuneita. Kliittistynyt pronomini ei mukaudu vokaalisointuun (*ootsa).

Pronominin kliittistymistä esiintyy etenkin kysymyksissä, joissa pronominina on . Pronomini liittyy verbin yksikön toisen persoonan muotoon (a), jonka loppu-t:n sijalla voi olla myös kysymysliitelähtöinen ‑k (b); tämä k:llinen tyyppi on länsisuomalainen. Pronominin loppu-ä voi myös puuttua (c), jolloin -ks hahmottuu omaksi jakamattomaksi kysymysliitteekseen (» § 130).

(a)
Ootsä käyny ulkomailla?” kysyi pikkupoika toiselta. (l) | Etsä osaa soittaa pimees? (k) | Haluutsä nuolla mua vai, kysyy musikaalin kuvankaunis vaalea sankaritar. (l)
(b)
Meinaaksä että me ostetaan valmiit jouluruoat. (k) | Eksää kuullu? (k)
(c)
Ja tiäks mitä, Vares? (k) | Käyts ryppyilee? (Paunonen 2000: 24)

Oulun seudulla esiintyy kysymyssanaan tai kO-liitteen sisältävään verbinmuotoon sulautuneena sinä-pronominin jälkitavu asussa nää tai :

(d)
Mitänää oikeen tarkotat? (E) | Ookkonää Oulusta? Tarviikkonää tietokonetta? (E) | Tuukkonä tänne? (E)

Muiden persoonapronominien kuin s(in)ä kliittistyminen ei ole yhtä yleistä:

(e)
Kuuluttekste Nuoren Voiman Liittoon? (k) | Oommä jotain puuhaillu, – –. (E) | – – joku Hartsa tai Urtsa, emmä nyt muista. (k) | Oonksmä/ootsä jo sisällä? (l) | Onkse vaikeeta? (k) | Tuleekse vielä? (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Liite ja syntagmaattinen sulauma

Liitepartikkelit

Syntagmaattiset sulaumat ja kliittistyminen

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot