Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Sanarakenne ja sananmuodostus > Muuta sananmuodostusta > Lyhentäminen > § 168 Takaperoisjohto: tarra, tarrata

§ 168 Takaperoisjohto: tarra, tarrata

Takaperoisjohto eli retrogradinen derivaatio tarkoittaa sitä, että johdoksen hahmoisesta sanasta poistetaan suffiksaalinen aines ja käyttöön tulee lyhyempi ja morfologisesti yksinkertaisempi sana, joka edustaa yleensä eri sanaluokkaa kuin lähtösana. Muodostus perustuu olemassa olevien johtosuhteiden analogiaan. Kun on sellaisia sanapareja kuin liima – liimata tai naula – naulata, on analogisesti voitu muodostaa tarrata-verbin pariksi tarra.

 
Substantiiveja: tarra ← tarrata; rieha ← riehaantua; jytä ← jytistä, jydätä | Adjektiivi: kaunokirjallinen ← kaunokirjallisuus | Verbi: pakkolunastaa ← pakkolunastus | Yhdysosa: kerskakulutus ← kerskata, kerskailla

Takaperoisjohdon tunnistaminen vaatii tietoa sanojen ikäsuhteista. Nykykielen näkökulmasta johtosuhde voisi olla yhtä hyvin tarra > tarrata.

Johdinaineksen poiston tietä syntyy joskus myös lähtösanan synonyymi, joka aluksi on tyyliltään epämuodollisempi:

 
töllö ’TV’ ← töllötin | känny ’matkapuhelin’ ← kännykkä | järkky ← järkyttävä | kärtty ← kärttyinen, kärttyisä

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Yleistä

Sanan hahmo

Johto-opin käsitteitä

Muuta sananmuodostusta

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot