Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Sanarakenne ja sananmuodostus > Sanan hahmo > Lainasanat > § 153 Lainaverbeistä: filmata, navigoida, spekuloida

§ 153 Lainaverbeistä: filmata, navigoida, spekuloida

Lainaverbejä on selvästi vähemmän kuin lainanomineja. Lainaverbit on yleensä mukautettu johonkin seuraavista omaperäisistä johdos- tai vartalotyypeistä: AA-supistumaverbeihin tai (is)Oi‑, itse-, i- tai le‑vartaloisiin verbeihin. Nyttemmin produktiivisia tyyppejä näistä ovat AA‑ ja Oi-vartalot.

 
‑AA-: filmata, flambeerata, kelvata, kuiskata, ladata, lastata, muokata, pelata, pärjätä, raahata, raivata, ryövätä, siunata, tärvätä, vaivata
‑(is)Oi-: aktivoida, balsamoida, fuusioida, improvisoida, konsultoida, navigoida, paneloida, rationalisoida, restauroida, spekuloida, videoida

‑itse-: hallita, keritä, mainita, lääkitä, ravita, tarvita, tulkita, tuomita, valita, vangita

‑i-: leikkiä, nauttia, raapia, sallia, tanssia, tinkiä, tuumia, vaania, vihkiä

‑le-: maanitella, pröystäillä, tärvellä

Lainaverbit ovat siis asettuneet tiettyyn sanahahmoon tai muottiin: johdostyyppiin tai sellaisen asuiseen vartalotyyppiin. Lainaverbi voi hahmottua johdokseksi, jos on lainautunut myös sille sopiva kantasana, esim. lakata < lakka, parkita < parkki, maalata < maali (» § 155 huom.).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Yleistä

Sanan hahmo

Johto-opin käsitteitä

Muuta sananmuodostusta

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot