Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Sanarakenne ja sananmuodostus > Johto-opin käsitteitä > Kantasanasuhteet > Korrelaatti ja korrelaatio > § 161 Korrelaatiojohto ja mallisanajohto

§ 161 Korrelaatiojohto ja mallisanajohto

Korrelaation käsitettä on käytetty kuvaamaan eri sanavartalon sisältävien samajäsenisten johdossarjojen vastaavuutta, esim. sarjaa soida – soittaa – soitella vastaa sarja uida – uittaa – uitella jne. Uusien johdosten muodostusta tällaisen verrantoanalogian perusteella nimitetään korrelaatiojohdoksi. Siinä ovat mallina samakantaisten johdosten eli toistensa korrelaattien sarjat. Uusi johdos tulee täyttämään tällaisen sarjan jotakin aukkopaikkaa.

 
Mallisarja: imeytyä : imeyttää | nopeutua : nopeuttaa | nesteytyä : nesteyttää jne.
 
Korrelaatiojohto: sitoutua : x → x = sitouttaa

Korrelaatiojohdon alalaji on mallisanajohto, jossa uudismuodosteen mallina on yksi tietty (tai muutama) saman johdostyypin sana ja sen suhde kantasanaansa. Mallisana kuuluu vakiintuneeseen sanastoon. Uusi johdos on tyypillisesti kantasanallinen ja joko sama- tai lähimerkityksinen (a) tai jotenkin vastakkaismerkityksinen (b) mallisanaansa nähden.

(a)
Uusi johdos: vakavikko ← Mallisana: tosikko | karkusalla ← pakosalla | syövyksissä ’ylensyönyt’ ← juovuksissa
(b)
naisisto ← miehistö | akkautua ← ukkoutua | yövystää ← päivystää | suppeammalti ← laajemmalti

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Yleistä

Sanan hahmo

Johto-opin käsitteitä

Muuta sananmuodostusta

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot