Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Sanarakenne ja sananmuodostus > Muuta sananmuodostusta > Lyhentäminen > § 169 Kirjainsanat: atk, EU, YK

§ 169 Kirjainsanat: atk, EU, YK

Kirjainsanoja ovat sanayhtymän alkukirjaimista muodostetut kirjainjonot, jotka äännetään näiden kirjainten vakiintuneen lukuasun mukaisesti. Lähtökohtana voi olla yhdyssana tai useasanainen kokonaisuus, suomen- tai muunkielinen.

 
atk ~ ATK [aateekoo] (< automaattinen tietojenkäsittely), oy (< osakeyhtiö), pr ~ peeärrä (< public relations), tv ~ TV [teevee] (< televisio), wc ~ WC [veesee] (< water closet) (PS), bkt (< bruttokansantuote) (skt), it (< ilmatorjunta)

Osa kirjainsanoista esiintyy pelkästään yhdyssanan määriteosana, esim. ay-liike, PK-yritykset (< pienet ja keskisuuret). Yleiskieltä runsaammin kirjainsanoja voi sisältyä jonkin erityisalan tai erityisyhteyden kielenkäyttöön, esim. ek ’[rallin] erikoiskoe’ (l), P-Irlanti [otsikko] (skt), a-tarvike ’ampumatarvike’. Kirjainsanoissa on runsaasti myös instituutioiden nimiä ja muita erisnimiä, esim. EU (< Euroopan Unioni), KRP (< keskusrikospoliisi), YK (< Yhdistyneet kansakunnat), USA (< United States of America), SAK, HJK, SVUL, UKK (< Urho Kaleva Kekkonen).

Jotkin kirjainsanat äännetään fonemaattisesti, koostesanojen (» § 170) tavoin, mutta vaihtoehtona voi olla kirjaimittainen ääntämys: HIV [hiv ~ hooiivee], UMO [umo ~ uuäm(m)oo], osma [osma] ’objektinsijainen määrän adverbiaali’. Niminä toimivissa kirjainsanoissa on myös kansainvälisesti käytettyjä, mutta ääntöasu on useimmiten suomen mukainen, esim. Emu [emu], Nato [nato], Unicef [unisef], KGB [koogeebee]; vrt. BBC [biibiisii ~ harv. beebeesee]. Koostesanoiksi muuttuneet kirjainsanat mukautuvat kieleen samoin periaattein kuin lainasanat (» § 151), esim. Unicefin; meppi < MEP (< Member of European Parliament).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Yleistä

Sanan hahmo

Johto-opin käsitteitä

Muuta sananmuodostusta

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot