Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Nollapersoona > Nollasubjekti > Nolla nesessiivirakenteessa ja muissa yksipersoonaisissa lauseissa > § 1354 Täällä pitäisi siivota

§ 1354 Täällä pitäisi siivota

Keskeinen ilmaustyyppi, jossa nollasubjekti esiintyy, on nesessiivirakenne eli lause, jossa on modaalinen predikaatti ja infinitiivi ja jonka ilmisubjekti on genetiivissä (» § 505, 15801583).

(a)
Täällä pitäisi siivota. | Asunnot pitää saada täysin tyhjiksi, ennen kuin niitä kannattaa desinfioida, kertoo Axén. (l) | Harvemmin semmoinen paikka löytyy. Jos ei löydy, on pakko vain kävellä. (l)

Nesessiivirakenne poikkeaa muista nollasubjektin sisältävistä lauseista siinä, että nesessiiviverbi on kieliopillisesti yksipersoonainen: se on aina yksikön kolmannessa persoonassa (Minun ~ teidän pitäisi siivota). Subjektittomana nesessiivinen lause tulkitaan yleensä ihmistä koskevaksi ja siis nollapersoonaiseksi. Ryhmän (b) nollapersoonaisissa tapauksissa on siis puhe ihmisistä, ei esimerkiksi pyykistä tai kokousraportista. Ilmisubjekti voi sen sijaan olla elotonkin (c), nollasubjekti vain jos konteksti osoittaa sen anaforiseksi (d).

(b)
Parvekkeella ei pitäisi kastua. | Pitäisi olla perusteellisempi.
(c)
Eläke-Kansan erityistilintarkastuksen pitäisi valmistua ihan lähipäivinä, Nieminen kertoo. (l) | Painopiste pitäisi olla ennaltaehkäisyssä. (l)
(d)
A: Pyykki kastuu tällä säällä. B: Parvekkeella ei pitäisi kastua.

Nollapersoonaisia nesessiivilauseita käytetään etenkin itsestä puhuttaessa, siis yhteyksissä, joissa muuten käytetään yksikön ensimmäistä persoonaa:

(e)
Muistin juuri, että pitää vielä soittaa pitopalveluun ja varmistaa yösafkat. (k) | just mietin et pitäskö ostaa uutta talvitakkia ku en oikeestaan omista mut sit vaan totesin et enhä tarvii (p)

Huom. Monilla nesessiivisillä predikaateilla ilmisubjekti on nollaa harvinaisempi. Parole-korpuksen sanomalehtiteksteissä verbi pitää esiintyy otosten perusteella nollasubjektillisena n. 65 %:ssa tapauksista, verbi täytyy n. 68 %:ssa tapauksista ja verbi kannattaa n. 80 %:ssa.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot