Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Nollapersoona > Nollasubjekti > Nolla nesessiivirakenteessa ja muissa yksipersoonaisissa lauseissa > § 1356 Nolla yleinen genetiivisubjektin saavissa rakenteissa

§ 1356 Nolla yleinen genetiivisubjektin saavissa rakenteissa

Nolla on mahdollinen muissakin rakenteissa, joissa on genetiivisubjekti. Tällaisia ovat kokijan genetiivirakenne (a) (» § 906) ja verbiliitto tulla tehtyä ~ tehdyksi (b) (» § 453). Jälkimmäinen on lähes kiteytynyt nollapersoonaiseksi, sillä genetiivisubjekti on siinä hyvin harvinainen.

(a)
Ullaa tässä vain käy sääliksi. vrt. Ullaa minun tässä vain käy sääliksi.
(b)
Kävin nuorempana paljon mettällä, tuli hirviäkin teurastettua, tuumaa Sulo. (l) | Ei hän oikein osaa sanoa, miksei emäntää ole tullut hankituksi. (l)

Huom. Tekstikorpuksista löytyy sataa nollapersoonaista tulla tehtyä ~ tehdyksi ‑verbiliittoa kohti keskimäärin yksi tai kaksi genetiivillistä kuten Tuskin minun täällä tulee kovin useasti käytyä, – – (l). Sen sijaan perussubjektin saava tulla tehneeksi -tyyppi ei samalla tavoin suosi nollapersoonaa, vaikka tämä onkin mahdollinen: Joskus tulee miettineeksi, mitä Tampere aikoo tehdä isona (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot