Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa > Kieliopilliset sijat > Akkusatiivi > § 1233 t-päätteinen pronominin sijamuoto

§ 1233 t-päätteinen pronominin sijamuoto

t-päätteisellä akkusatiivilla on kaksi rajallista tehtävää: se on totaaliobjektin sija ja omistuslauseen omistettavan sija seitsemän sanan eli persoonapronominien ja interrogatiivipronominin kuka taivutuksessa (akkusatiivin käsitteestä » § 1226). Akkusatiivi on siis paitsi vajaakäyttöinen sija, koska se koskee vain pientä osaa sanastosta, myös esiintymistaajuudeltaan harvinainen (» § 1227 taulukko 10), joskaan se ei ole persoonapronominin muotojen joukossa harvinaisin (» § 1228 taulukko 11).

 
Äiti vei minut hyvään huostaan. (k) | Selaile sinnikkäästi, sinut palkitaan. (l) | Hänet vietiin Nokian terveyskeskukseen. (l) | Kenet te näitte tuolla? (k) | Onneksi minulla on sinut, äiti sanoi. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Yleistä

Kieliopilliset sijat

Paikallissijat

Olo- ja suuntasijaisuus

Sisä- ja ulkopaikallissijat

Paikallissijat ajanilmauksissa

Paikallissijojen muuta käyttöä

Vajaakäyttöiset sijat

Sijojen rajatapauksia

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot