Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Verbijohdokset > Muuttamisjohdokset > Muuttamisjohdosten morfologiset tyypit > jälje-ntä-ä, pun-erta-a, sov-elta-a > § 329 rtA- ja ltA-verbien rakenne ja merkitys

§ 329 rtA- ja ltA-verbien rakenne ja merkitys

Kolmitavuisia (e)rtA-vartaloisia verbejä on n. 50 sanakirjalekseemiä ja (e)ltA-vartaloisia parikymmentä. Valtaosa on intransitiivisia deskriptiivisiä verbejä. (e)rtA- ja (e)ltA-verbimuotit ovat karttuvia deskriptiivisanastolle tyypilliseen tapaan, joskaan kovin runsas äännevaihteluun perustuva uudismuodostus ei ole niille ominaista. (Deskriptiiviverbeistä » § 309.)

 
kihertää, kukertaa, kähertää, livertää, musertaa, myllertää, nakertaa, pakertaa, punnertaa, pusertaa, taapertaa, tuivertaa, visertää | kimaltaa, koheltaa, kähveltää, mökeltää, sokeltaa, säheltää, temmeltää, vipeltää

Kantasanallisia (e)rtA-verbeistä ovat vain värinnimeen perustuvat kellertää, punertaa, sinertää ja verbikantainen kaivertaa (< kaivaa), (e)ltA-verbeistä oivaltaa, soveltaa (< sopia), edeltää ja sisältää. Ei-deskriptiivisiä (e)ltA-verbejä ovat myös sukeltaa ja vaeltaa.

Lisäksi monilla (e)rtA- ja (e)ltA-muottien verbeillä on kantasanan sijaan merkitykseltään yhteensopivia korrelaatteja, esim. ahertaa (vrt. ahkera), näpertää (vrt. näppi, näppärä), töhertää (vrt. töhriä, töhrätä), vaikertaa (vrt. vaikeroida).

Huom. Johdinaines -ltA- sisältyy myös momentaaniseen verbinjohtimeen -AltA-, esim. painaltaa (» § 368 huom.).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Yleistä

Muuttamisjohdokset

Muuttumisjohdokset

Muuntelujohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot