Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Verbijohdokset > Muuttamisjohdokset > Muuttamisjohdosten morfologiset tyypit > kävel-yttä-ä, lakka-utta-a, nope-utta-a > § 324 Nominikantaiset UttA-johdokset

§ 324 Nominikantaiset UttA-johdokset

Nominikantaisten UttA-johdosten suurin ryhmä ovat eA-adjektiivikantaiset (a). Lisäksi johdin -UttA- voi liittyä ee- ja AA-vartaloisiin nomineihin (b).

(a)
eheyttää, kiinteyttää, kosteuttaa, mureuttaa, nopeuttaa, sokeuttaa, vaikeuttaa, vetreyttää
(b)
Substantiivikantaisia: aiheuttaa, kiteyttää, soseuttaa, suhteuttaa | Adjektiivikantaisia: tiineyttää, tuoreuttaa; ahtauttaa, vapauttaa

Valtaosalla tällaisista UttA-johdoksista on korrelaattinaan UtU-johtiminen verbi, esim. eheytyä, aiheutua, vapautua.

Lisäksi on kantavartaloltaan muunlaisia UttA-johdoksia (c), joilla niilläkin on UtU-verbikorrelaatti. Joillain tämän ryhmän verbeistä on myös VntU-johdoskantainen variantti, esim. hajauttaa ~ hajaannuttaa.

(c)
Substantiivikantaisia: harhauttaa, kotiuttaa, kuntouttaa, puurouttaa, riitauttaa, syrjäyttää, vammauttaa | Adjektiivikantaisia: rentouttaa, toteuttaa, turhauttaa, vinouttaa | Muita nominikantaisia: eriyttää, hajauttaa, keskeyttää

Ainakin osa ryhmän (c) UttA-johdoksista assosioituu paitsi nominikantaan myös vastaavaan UtU-verbiin ja voidaan hahmottaa UtU-verbistä johdetuiksi, esim. keskeyttää < keskeytyä, puurouttaa < puuroutua, imeyttää < imeytyä (< imeä), sitouttaa < sitoutua (< sitoa); johdosten odotuksenmukainen asu tosin olisi tyyppiä *imeydyttää. Toisaalta monet adjektiivivartaloiset tapaukset tuntuvat semanttisesti motivoituvan suoraan adjektiivista eivätkä UtU-verbistä, esim. kierouttaa ’tehdä kieroksi’ (< kiero), kosteuttaa (< kostea), tuoreuttaa (< tuore). Myös samahahmoiset ominaisuudennimet (» § 175) kierous, kosteus, tuoreus jne. motivoivat osaltaan näitä UttA-verbejä adjektiivikantaisiksi.

Oma morfologinen ryhmänsä ovat vartaloltaan UUttA-loppuiset verbit. Niihin kuuluu deskriptiivisiä (jyryyttää, retuuttaa » § 309), verbikantaisia (» § 323 ryhmä c) ja myös nominikantaisia muodosteita (d). Osa näistä nominikantaisista voi motivoitua myös vastaavasta ominaisuudennimestä (vrt. hauskuus, orjuus, valtuus).

(d)
Adjektiivikantaisia: hauskuuttaa, nöyryyttää, tarkkuuttaa ’kohdistaa (ase)’, vakuuttaa | Substantiivikantaisia: hätyyttää, orjuuttaa, peruuttaa, sivuuttaa, valtuuttaa

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Yleistä

Muuttamisjohdokset

Muuttumisjohdokset

Muuntelujohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot