Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Verbijohdokset > Muuntelujohdokset > Frekventatiivijohdosten morfologiset tyypit > le-vartaloiset johdokset > tuhla-il-la, leve-il-lä > § 360 ile-verbien rakenne

§ 360 ile-verbien rakenne

Johdin ‑ile- liittyy nomini- ja verbivartaloihin (» § 358 asetelma 82). ile-verbejä on vajaat 400 sanakirjalekseemiä, joista verbikantaisia on n. 170, substantiivikantaisia n. 130, adjektiivikantaisia ja kantasanattomia molempia nelisenkymmentä. Nominikantoina esiintyy kaksitavuisia lyhyeen vokaaliin päättyviä vartaloita sekä AA‑, ee- ja eA-vartaloita. Verbikantoina esiintyy yleisimmin supistumaverbejä (varsinkin AA-vartaloisia) sekä jonkin verran myös U‑vartaloita ja kaksitavuisia O- ja e-vartaloita.

 
Nominikantaisia: arkailla, ruokailla; järkeillä, sormeilla; nyrkkeillä, syleillä; nirsoilla, säröillä; etuilla, ryppyillä; irstailla, tehtailla; ilkeillä, ylpeillä; säteillä, veneillä | Verbikantaisia: oleilla, tunkeilla; kertoilla, loikoilla; kääntyillä, taipuilla; hakkailla, heräillä, kaipailla, korjailla, kuiskailla, maalailla, pasteerailla, selailla, törmäillä; repeillä, putoilla

Johdin ‑ile- liittyy kantasanan (vahvaan) vokaalivartaloon. Vartalon lyhyt loppuvokaali säilyy muuten, paitsi i muuttuu e:ksi (lenkke-il-lä) ja VA-jono menettää loppu-A:nsa (make-il-la, hiko-il-la, tähy-il-lä); pitkä loppuvokaali lyhenee (karka‑il-la, säte-il-lä). Joissain tapauksissa johtimeen kuuluvaksi voi hahmottua myös i:tä edeltävä vokaali, esim. irv-ail-la, uin-ail-la, vits-ail-la, mak-oil-la.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Yleistä

Muuttamisjohdokset

Muuttumisjohdokset

Muuntelujohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot