Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Verbijohdokset > Muuttumisjohdokset > Muuttumisjohdosten morfologiset tyypit > viisas-tu-a, hankal-oitu-a > § 342 Alatyyppi: OitU-verbit

§ 342 Alatyyppi: OitU-verbit

OitU-johtimisia verbejä on runsaat 200 sanakirjalekseemiä. Niissä on sekä verbi- että nominikantaisia ja lisäksi runsaasti vartaloltaan vierasperäisiä lekseemejä. OitU-johdostyyppi on karttuva.

Enemmistöllä OitU-johdoksista on välittömänä kantanaan transitiivinen Oi-johtiminen verbi (a), jolla puolestaan on nominikanta, useimmiten substantiivi. Vartaloltaan vierasperäisillä OitU- (ja Oi-) verbeillä (b) on yleensä samavartaloinen nominikorrelaatti, esim. kompensoituakompensaatio; aktivoituaaktiivi(nen).

(a)
ankkuroitua (< ankkuroida < ankkuri), henkilöityä, jäntevöityä, kanavoitua, koteloitua, liisteröityä, mitätöityä, sammaloitua, siivilöityä, telakoitua, varastoitua
(b)
aktivoitua, eliminoitua, fiksoitua, fuusioitua, identifioitua, kombinoitua, neutral(is)oitua, politisoitua, profiloitua, redusoitua

Pienemmällä osalla OitU-vartaloisista verbeistä ei ole Oi-verbivastinetta, vaan ne pohjaavat pelkästään nominikantaan (c) tai vierasperäiseen sanaan (d), ja kantavartaloon katsotaan liittyvän johdinaines -OitU- yhtenä kokonaisuutena. Muodostusehdot ovat kuin Oi-johtimisilla verbeillä (» § 331); kantavartalo on kolmi- tai (vierasperäisissä) useampitavuinen.

(c)
Substantiivikantaisia: ahavoitua, avioitua, erakoitua, haltioitua, jäkälöityä, sirpaloitua, vaurioitua, vesakoitua | Adjektiivikantaisia: autioitua, elävöityä, hankaloitua, katkeroitua, mataloitua, rehevöityä, solakoitua, terävöityä
(d)
alkoholisoitua, fossilisoitua, pigmentoitua, resignoitua, rutinoitua, urbanisoitua

Vierasperäistä OitU-verbiä (d) vastaava Oi-verbi on usein mahdollinen, joskaan ei välttämättä vakiintunut sana, kuten alkoholisoida, pigmentoida, rutinoida, urbanisoida (E). Sen sijaan omaperäisten OitU-verbien (c) kantana on selvästi nomini eikä Oi-verbi (*avioida, *vaurioida, *hankaloida). Tällaista puuttuvaa tai marginaalista Oi-verbiä voi varsinkin adjektiivikantaisissa tapauksissa vastata OittA-verbi, esim. hankaloittaa, solakoittaa, vaurioittaa, vetelöittää (» § 321).

Huom. OitU-johtimella on s-alkuinen variantti -sOitU-, joka esiintyy vierassanaan perustuvissa verbeissä, esim. atomisoitua, dollarisoitua (sl) (vrt. Oi-johtimen variantti -sOi- » § 331).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Yleistä

Muuttamisjohdokset

Muuttumisjohdokset

Muuntelujohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot