Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Verbijohdokset > Muuntelujohdokset > Frekventatiivijohdosten morfologiset tyypit > harpp-o-a, kauh-o-a > § 366 O-verbien rakenne ja merkitys

§ 366 O-verbien rakenne ja merkitys

Kaksitavuisia O-vartaloisia verbejä on hieman yli sata sanakirjalekseemiä, niistä kantasanallisia johdoksia joitakin kymmeniä. Johdin -O- liittyy nominin kaksitavuiseen A-loppuiseen vartaloon (kauh-o-a < kauha). Ainoa verbiin perustuva O-johdos on paiskoa (< paiskata) ja ainoa ö-vartaloinen on säilöä. O-johdoksissa on transitiivisia ja intransitiivisia verbejä. Johdostyyppi ei ole produktiivinen.

 
Instrumentatiivisia: arpoa, haroa, meloa, sauvoa, seuloa, vastoa, vihtoa, virpoa | Privatiivisia: latvoa, vesoa, velkoa

Merkitykseltään faktiivisen kaltaisia mutta intransitiivisia ovat esim. verbit haaroa ’tuottaa haaroja’, varsoa, vihmoa. Semantiikaltaan muunlaisia, osin läpinäkymättömiä O-johtimisia verbejä ovat esim. aitoa, lahjoa, leipoa, lihoa, pilkkoa, risoa, sanoa, saunoa, taikoa, teloa, varoa.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Yleistä

Muuttamisjohdokset

Muuttumisjohdokset

Muuntelujohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot