Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Verbijohdokset > Muuttamisjohdokset > Verbikantaiset muuttamisjohdokset > Teettojohdokset > § 314 Teettojohdoksen ja kantaverbin suhde

§ 314 Teettojohdoksen ja kantaverbin suhde

Teettämisen ja aiheuttamisen ero ei ole jyrkkä. Joskus samassa yhteydessä verbinä voi esiintyä yhtä hyvin teettojohdos kuin sen kantaverbikin; ilmauksessa ei tällöin tehdä eroa toiminnan teettäjän ja sen varsinaisen suorittajan kesken. Esimerkin (a) lauseissa verbit poistattaa ja poistaa kuvaavat samaa tilannetta. Esimerkeissä (b) verbinä on teettojohdos, mutta sen kantaverbin käyttö välittäisi jokseenkin saman informaation. Kyse on kuvauksen tarkkuudesta; kantaverbin toiminnan toteutuminen ilmenee, käytti kumpaa verbivarianttia hyvänsä, mutta teettojohdos eksplikoi teettämisen.

(a)
Halonen poistatti Ahtisaarten hankinnat ja laitatti nurkan arkkitehtien kaavailemaan asuun. [kuvateksti] ~ Halonen poisti Ahtisaarten sohvan Mäntyniemestä [otsikko] (L)
(b)
Liikennelaitos sijoituttaa koekatokset vuodeksi Bulevardille ja Mannerheimintielle postitalon kohdalle. (L) ~ sijoittaa | Mutta Kohl oli härkäpäinen ja yhdistytti Saksat. (L) ~ yhdisti

Toisaalta joskus käytetään teettojohdoksen sijasta morfologisesti yksinkertaisempaa verbiä, vaikka kuvattavaan tilanteeseen yksiselitteisesti sisältyy teettäminen toisella: toiminta on sellaista, että subjektitarkoite ei sitä itse suorita (c).

(c)
Käy säännöllisesti hammaslääkärilläsi poistamassa [’poistattamassa’] jo muodostunut hammaskivi. [hammastahnapakkauksen teksti] | Toimitusjohtaja Päivikki Palosaari on peruskorjannut [’peruskorjauttanut’] työntekijöilleen vanhaan terveystaloon kuusi asuntoa. (L) | Palkintolautakunnan jäsen Carl-Gustav Henricson kirjasi [’kirjautti’] päätökseen eriävän mielipiteensä. (L)

Joskus taas tavallisesti teettojohdoksena käytettävä verbi ei ilmaisekaan teettämistä vaan vastaa semanttisesti kantaverbiään (d).

(d)
Maamme-laulun jälkeen salillinen asteli hitaasti juuri entisöidystä juhlahuoneesta ulos. Kulkueen yliairut, dosentti Juhani Lokki vedätti akateemista yleisöä Suurkirkkoon. (L) ~ veti | – – laihduttajat poistattavat nestettä vartalostaan syömällä purkkitolkulla ananasta. (L) ~ poistavat

Teettojohdoksille on varsinkin tietyissä kantasanaryhmissä ominaista morfologinen pleonastisuus, ts. yhdysjohtimen -tUttA- esiintyminen, vaikka pelkkä ttA-johdinkin periaatteessa riittäisi, esim. revi-tyttä-ä, tutki-tutta-a (» § 325; sama koskee tunnekausatiiveja » § 316).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Yleistä

Muuttamisjohdokset

Muuttumisjohdokset

Muuntelujohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot