Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Verbijohdokset > Muuntelujohdokset > Frekventatiivijohdosten morfologiset tyypit > le-vartaloiset johdokset > kiuso-itel-la, puuha-stel-la > § 361 (i)Ctele-verbien rakenne

§ 361 (i)Ctele-verbien rakenne

le-loppuisiin johtimiin kuuluu myös (i)CtA- (tai tA-) ja ele-aineksista koostuvia yhdysjohtimia. Johtimen -(i)Ctele- hahmottaminen jakamattomaksi yhdysjohtimeksi perustuu siihen, että näillä le-verbeillä ei ole kantasanaksi sopivaa CtA-johtimista verbivastinetta, esim. kina-stel-la (< *kinastaa), sada-tel-la (< *sadattaa). Tällaisia (i)Ctele-johdoksia on satakunta sanakirjalekseemiä.

(i)Ctele-johtimen tärkeimmät variantit ovat -(i)ttele-, -(i)stele- ja -tele-. Johdosten kantavartalot ovat kaksitavuisia, yleensä nomineita (» § 358 asetelma 82). Variantti -tele- liittyy s-loppuiseen konsonanttivartaloon (viisas-tel-la), muut (heikkoon) vokaalivartaloon (oiku-tel-la : oiku-ttele-, säännö-stel-lä). Jos johdinaines alkaa i:llä, kantavartalo on samannäköinen kuin monikkovartalossa (kilvo-itel-la, onn-itel-la).

 
‑ttele-: herkutella, hullutella, juopotella, keinotella, luulotella, neuvotella, sinutella | ‑ittele-: huolitella, juonitella, kiusoitella, liioitella, mairitella, mutkitella, seditellä, uhitella | ‑stele-: hienostella, hurjastella, hyvästellä, puuhastella, ujostella | ‑istele-: mielistellä, nöyristellä | ‑tele-: kitsastella, luonnostella, rötöstellä, saapastella

Joillakin näistä on ile-johtiminen variantti, esim. puuhailla ja adjektiivikantaiset essentiaaliset johdokset tyyppiä oikkuilla, ujoilla. (i)Ctele-tyypin jokseenkin ainoat verbikantaiset muodosteet ovat stele-johdokset kuulu-stel-la ja tutki-stel-la. Poikkeuksellisesti yksitavuinen kantavartalo on verbillä kätellä (: kät-tele-). Verbeissä kaup-ustel-la ja seur-ustel-la frekventatiivijohtimeen voi lukea mukaan u-aineksen. (i)Ctele-johdosten yksi semanttinen erityisryhmä ovat puhuttelujohdokset (» § 356); niissä kantavartalo voi olla kolmitavuinenkin.

Huom. Joskus (i)Ctele-vartaloisella verbillä on rinnallaan mahdollinen (i)CtA-vartaloinen kantaverbi, mutta tämä sana saattaa olla käytössä hyvin harvinainen tai nykykielen kannalta semanttisesti sopimaton tai epätodennäköinen (i)Ctele-johdoksen kannaksi. Tällöin ensisijainen kantasana on kaksitavuinen nomini ja johtimeksi hahmottuu -(i)Ctele-, esim. hinno-itel-la ’asettaa hinta’ (< hinta; vrt. hinnoittaa), synk-istel-lä ’olla synkkä(nä), toimia synkästi’ (< synkkä; vrt. synkistää). Tällä tapaa kaksihahmotteisia le-johdoksia on joitakin kymmeniä.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Yleistä

Muuttamisjohdokset

Muuttumisjohdokset

Muuntelujohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot