Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Verbijohdokset > Yleistä > Deskriptiiviset verbit > § 310 Imitatiivijohdokset: hihittää, nokutella, köhiä

§ 310 Imitatiivijohdokset: hihittää, nokutella, köhiä

Imitatiivijohdokset eli sitaattijohdokset ovat toistuvaa määrämuotoista ääntelyä tai sanankäyttöä kuvaavia (t)tA- tai (t)tele-johtimisia verbejä (vrt. puhuttelujohdokset » § 356). Kantavartalona on interjektio tai muu deskriptiivinen äännös (a) tai konjunktio tai muu partikkeli (b). Imitatiivijohdos kuvaa tyypillisesti toistuvaa ääntä tai äännöstä, ja sen mukaisesti tämä fonologinen aines voi olla verbin vartalossa myös toisteisena. Ryhmän (b) verbit ovat enimmäkseen le-johtimisia ja vakiintumattomia.

(a)
hihittää ~ hihitellä, hohottaa, hyssyttää ~ hyssytellä, kotkottaa, lallattaa ~ lallatella, töötöttääKuuluu lyhyt tsirpitys. ”Tikli”, kuittaa Nieminen – –. (L) | Sinun piti mennä heihettämään [’hyvästelemään, sanomaan hei hei’] Johanille. (TV) | Hän khiikhiitteli vielä, että hän on ruskeatukkainen – –. (K)
(b)
elitellä ’käyttää (liikaa) eli-sanaa’ (R), hellanlettastella (R, L), nonotella (TV)Melkein joka repliikissä siissitellään. (< siis) (L) | – – ”niikuttelun” sijasta murteenpuhujat ”tuotattelevat”. Onkohan tuota erityisesti savolaisten suosima? (A)

Imitatiivijohdosten rajaaminen muista deskriptiivisistä verbeistä ei ole aina selvää. Vastaavuus interjektioon voi olla muillakin kuin (t)tA- tai (t)tele-verbeillä, esim. haukkua, köhiä ~ köhistä, voihkia. Toisaalta esimerkiksi verbit höpöttää ja höpistä assosioituvat sekvenssiin höpö höpö, mutta ei ole selvää, onko niiden motivaationa juuri interjektio höpö. Varsinaisesti imitatiivisia taas eivät ole esim. deskriptiiviverbit sössöttää tai urputtaa.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Yleistä

Muuttamisjohdokset

Muuttumisjohdokset

Muuntelujohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot