Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Verbijohdokset > Muuttumisjohdokset > Muuttumisjohdosten morfologiset tyypit > juo-pu-a, yö-py-ä > § 346 pU-verbien rakenne

§ 346 pU-verbien rakenne

Johdin ‑pU- liittyy yksitavuiseen, yleensä verbin vokaalivartaloon. Johdostyyppi on epäproduktiivinen ja vähäjäseninen; siihen kuuluu vajaat kymmenen verbiä:

 
Verbikantaisia: juopua, luopua, saapua, suopua, syöpyä, voipua | Nominikantainen: yöpyä

pU-johdokset ovat merkitykseltään yksilöllisiä leksikaalistumia. Muodostukseltaan poikkeuksellinen on el-py-ä (< elää).

Lisäksi on joitakin nykykielen kannalta kantasanattomia pU-vartaloisia verbejä, esim. hiipua, häipyä, taipua, toipua, uupua, vaipua, viipyä. Niistä useilla on kielteissävyinen merkitys.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Yleistä

Muuttamisjohdokset

Muuttumisjohdokset

Muuntelujohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot