Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Vieruspari ja sekvenssi > Kysymys–vastaus-vieruspari > Vastaaminen > Vastaaminen vaihtoehtokysymykseen > Minimivastaukset > § 1206 Vastaus fokusoituun kysymykseen

§ 1206 Vastaus fokusoituun kysymykseen

Fokusoitu lausekekysymys on sellainen, jossa kysymyspartikkeli liittyy lauseen johonkin muuhun jäseneen kuin verbiin. Tällaisen kysymyksen ensisijainen minimivastaus on niin-partikkeli, puhujittain myös joo (a) (» § 1691).

(a)
Kappelissako me tavattais? (p)   – Niin. (~ Joo.)
Artoko ei pääse tuleen? (p)  
Maastokeitinkö hänelle tilataan? (p)  
Illallako te menette? (p)  

Fokusoidun vaihtoehtokysymyksen kaltainen on kysyminen pelkällä substantiivilla tai substantiivilla ynnä partikkeleilla ai ja/tai vai. Vastauksessa voi olla lisäksi tai pelkästään myös fokusoidun sanan toisto (b).

(b)
Eki: No kuule, (.) nyt, mä olisin menossa sähkömiehen kanssa sinne torstaina,
Ossi: Nii, mihin aik-
Eki: Kello kuudelta.
Ossi: Illalla.
Eki: Illalla. (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

Yleistä

Kysymys–vastaus-vieruspari

Kannanottojen muodostama vieruspari

Direktiivit ja niiden vastaanotto

Vierusparin lavennus

Lopetukset ja hyvästelyt

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot