Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Ellipsi > Lauseen verbiosan ellipsejä > Yhteinen finiittiverbi > § 1188 Finiittiverbin ellipsiä ehtolauseissa

§ 1188 Finiittiverbin ellipsiä ehtolauseissa

Finiittiverbin ellipsi on mahdollinen lähinnä rinnasteisissa lauseissa sekä vertailurakenteissa (» § 11721174). Se edellyttää siis sitä, että lauseet ovat rakenteeltaan paralleelisia. Finiittiverbin ellipsiä esiintyy näin myös keskenään rinnasteisissa alisteisissa lauseissa: – – Marilyn tapailee presidentti Kennedyä. Minä luulen että jokainen mies himoitsee häntä ja hän heitä (k).

Ehtoa ilmaisevissa jos ~ ellei (– niin) ‑ilmauksissa esiintyy useammantyyppistä ellipsiä kuin muissa adverbiaalilauseissa. Niissä ovat myös esim. seuraavanlaiset finiittiverbin ja nominijäsenen ellipsit mahdollisia:

 
– – ei tiedetä, onko näin ja jos niin kauanko vaikutus kestää. (l) | Jos romaani ei lähde hyllystä, hän panee sen viiden markan tarjoushyllyyn; ellei siitä, markan ulkopöytään. (k) | [Luetellaan tulevia tekemisiä:] apteekissa käydään, ja jos keritään, niin kaupassa (P)

Pelkän finiittiverbin ellipsi (kuten Maija on 14-vuotias ja Matti 10-vuotias) ei liene mahdollinen muissa adverbiaalilauseissa kuin joissakin transitiivisissa tai lähimerkityksisissä jos-lauseissa, joissa on kin-liite: Jos sinä lyöt minua, niin minäkin kyllä sinua; Minä tykkään sinusta jos sinäkin minusta; vrt. esim. ?Minä lähtisin kuntosalille jos sinäkin edes ulos.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Yleistä

Lauseen nominaalisia ellipsejä

Lauseen verbiosan ellipsejä

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Yleistä

Hakukysymykset

Vaihtoehtokysymykset

Alisteiset kysymyslauseet

Retoriset kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot