Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Ellipsi > Lauseen verbiosan ellipsejä > Yhteinen finiittiverbi > § 1188 Finiittiverbin ellipsiä ehtolauseissa

§ 1188 Finiittiverbin ellipsiä ehtolauseissa

Finiittiverbin ellipsi on mahdollinen lähinnä rinnasteisissa lauseissa sekä vertailurakenteissa (» § 11721174). Se edellyttää siis sitä, että lauseet ovat rakenteeltaan paralleelisia. Finiittiverbin ellipsiä esiintyy näin myös keskenään rinnasteisissa alisteisissa lauseissa: – – Marilyn tapailee presidentti Kennedyä. Minä luulen että jokainen mies himoitsee häntä ja hän heitä (k).

Ehtoa ilmaisevissa jos ~ ellei (– niin) ‑ilmauksissa esiintyy useammantyyppistä ellipsiä kuin muissa adverbiaalilauseissa. Niissä ovat myös esim. seuraavanlaiset finiittiverbin ja nominijäsenen ellipsit mahdollisia:

 
– – ei tiedetä, onko näin ja jos niin kauanko vaikutus kestää. (l) | Jos romaani ei lähde hyllystä, hän panee sen viiden markan tarjoushyllyyn; ellei siitä, markan ulkopöytään. (k) | [Luetellaan tulevia tekemisiä:] apteekissa käydään, ja jos keritään, niin kaupassa (P)

Pelkän finiittiverbin ellipsi (kuten Maija on 14-vuotias ja Matti 10-vuotias) ei liene mahdollinen muissa adverbiaalilauseissa kuin joissakin transitiivisissa tai lähimerkityksisissä jos-lauseissa, joissa on kin-liite: Jos sinä lyöt minua, niin minäkin kyllä sinua; Minä tykkään sinusta jos sinäkin minusta; vrt. esim. ?Minä lähtisin kuntosalille jos sinäkin edes ulos.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Yleistä

Lauseen nominaalisia ellipsejä

Lauseen verbiosan ellipsejä

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot