Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit > Taivutusmuotoiset adverbit > Muita muotteja > § 391 Hereillä, pökerryksissä, aikeissa

§ 391 Hereillä, pökerryksissä, aikeissa

Joissakin adverbeissa taivutustunnusta tai -tunnuksia edeltää johdinaines mutta tätä kantavartalon ja johtimen yhtymää ei välttämättä ole lekseeminä olemassa:

 
puuduksissa : puuduksiin : *puudus (» § 392)
hereillä : hereille : *here (» § 393)

kotosalla : kotosalta : kotosalle : *kotosa (» § 394)

Tällaiset adverbit ilmaisevat useimmiten olotilaa tai sellaiseen tuloa, ja niistä osalla on vajaa paikallissijaparadigma. Usein muotoihin sisältyy lisäksi johtimen ja sijatunnuksen välinen i-aines sekä possessiivisuffiksi, esim. suutu-ks-i-ssa-an. Kyse on adverbimuoteista, joilla on kiteytynyt päätteistö.

Joskus adverbia vastaa todellinenkin substantiivijohdos, jonka taivutusmuodolta se näyttää, mutta tämä substantiivi voi olla merkitykseltään toisenlainen:

 
(olla) rakenteilla ’parhaillaan rakennettavana’ vrt. rakenne ’struktuuri, konstruktio’ | paitasillaan ’(vain) paita yllään’ vrt. paitanen ’pieni paita’

Toisaalta on runsaasti myös sellaisia tapauksia, joissa adverbi ja sen vartalosubstantiivi käyvät merkitykseltään yhteen ja i-aineskin voi olla selvemmin monikon tehtävässä:

 
kytköksissä (: kytkös), saarroksissa, sidoksissa, pökerryksissä, unohduksissa | puheissa (: puhe), aikeissa, ihmeissään | kintereillä (: kintere), puheilla

Huom. Myös seuraavien taivutusmuotoisten adverbien rinnalta puuttuu se johdos, jonka taivutusmuoto se voisi olla:

 
‑(mA)seltA(An), ‑sessA: käymäseltä(än) (: *käymänen), päiväseltään, äkkiseltä(än) (PS), hakusessa ’haussa, haettavana’ (skt) | ‑kseltAAn: harvakseltaan (: *harvas), hienokseltaan, oudokseltaan | Muita: entuudestaan, kuoliaaksi, lähettyvillä, pahitteeksi

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Yleistä

Sanan hahmo

Johto-opin käsitteitä

Muuta sananmuodostusta

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yleistä

Adverbijohdokset

Taivutusmuotoiset adverbit

Muita adverbiryhmiä

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot