Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Aspekti > Keston ilmaus ja lauseen aspekti > § 1518 Kestoa ilmaisevia sanoja: edelleen, vielä, enää

§ 1518 Kestoa ilmaisevia sanoja: edelleen, vielä, enää

Duratiivisten tilanteiden jatkumista tai eräissä tapauksissa punktuaalisten tapahtumien toistumista voidaan ilmaista sellaisilla partikkeleilla tai adverbeilla kuin edelleen, vielä, vieläkin, vieläkään, enää, yhä, jo. Näistä edelleen ja yhä ilmaisevat tilanteen jatkumista ennallaan (a). Adverbit vielä ja enää osoittavat asiaintilan suhdetta aiempaan tilanteeseen. Aspektiltaan rajaamattomassa lauseessa vielä ilmaisee tilanteen jatkumista (b), aspektiltaan rajatussa taas uuden asiaintilan lisäystä (c). Enää ilmaisee, että tilanteen jatkumiselle tai toistumiselle on tulossa loppu (d). (» § 850851.)

(a)
Kari Tapio tekee edelleen koko ajan keikkaa. (l) | Epävarmuutta on yhä jäljellä. (l) | Cola [koira] myös voittaa edelleen nuoremmat mennen tullen näyttelykehässä. (E)
(b)
Ulkona sataa vielä. | Hän tekee vielä napinläpeä. (k) | Numero 5/2002 myynnissä vielä viikon. (E)
(c)
– – Jokinen tekee vielä lyhyen yhteenvedon ja käynnistää sitten keskustelun yleisön kanssa. (E) | Joten menemmekin vielä vähän pohjoiseen. (k) | Kyllä minä vielä sinulle näytän.
(d)
– – Libérationin sisältö on enää viikon ajalta maksutonta. (E) | Se on sana, jota käytetään enää harvoin kirkossakaan. (l)

Kieltolauseissa vielä ilmaisee, että puheena oleva tavoite tai muu asiaintila ei ole kyseisenä ajankohtana toteutunut, ja enää, että se on ohitettu tai ohitetaan:

(e)
Ikävä kyllä kuvia ei ole vielä saatavilla, mutta hyvää kannattaa odottaa. (E) | Monessa paikassa ei kotimaista olutta ole enää saatavissa. (l)

Adverbi jo ilmaisee, että puheena oleva tilanne on tapahtunut aiemmin tai että se on alkanut, meneillään:

(f)
Mutta hän oli jo kuullut sen tuhat kertaa. (k) | Olen jo se, miksi halusin tulla. (E)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Yleistä

Määräisyyden osoittaminen

Deiksis ja anafora

Deiksis

Indeksaalinen, deiktinen, korrelaatti ja tulkintapohja

Lauseiden välinen ja lauseen sisäinen anafora

Anaforan kieliopilliset keinot

Anaforan merkityssuhteita

Tilanneviitteisyys

Toistuvat viittaukset eli referentiaalinen ketju

Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset

Referointi

Aspekti

Yleistä

Aspektuaaliset tilannetyypit

Verbi ja lauseen aspekti

Keston ilmaus ja lauseen aspekti

Verbiliitto ja lauseen aspekti

Aspektin ja kvantiteetin suhteesta

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot