Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Aspekti > Keston ilmaus ja lauseen aspekti > § 1518 Kestoa ilmaisevia sanoja: edelleen, vielä, enää

§ 1518 Kestoa ilmaisevia sanoja: edelleen, vielä, enää

Duratiivisten tilanteiden jatkumista tai eräissä tapauksissa punktuaalisten tapahtumien toistumista voidaan ilmaista sellaisilla partikkeleilla tai adverbeilla kuin edelleen, vielä, vieläkin, vieläkään, enää, yhä, jo. Näistä edelleen ja yhä ilmaisevat tilanteen jatkumista ennallaan (a). Adverbit vielä ja enää osoittavat asiaintilan suhdetta aiempaan tilanteeseen. Aspektiltaan rajaamattomassa lauseessa vielä ilmaisee tilanteen jatkumista (b), aspektiltaan rajatussa taas uuden asiaintilan lisäystä (c). Enää ilmaisee, että tilanteen jatkumiselle tai toistumiselle on tulossa loppu (d). (» § 850851.)

(a)
Kari Tapio tekee edelleen koko ajan keikkaa. (l) | Epävarmuutta on yhä jäljellä. (l) | Cola [koira] myös voittaa edelleen nuoremmat mennen tullen näyttelykehässä. (E)
(b)
Ulkona sataa vielä. | Hän tekee vielä napinläpeä. (k) | Numero 5/2002 myynnissä vielä viikon. (E)
(c)
– – Jokinen tekee vielä lyhyen yhteenvedon ja käynnistää sitten keskustelun yleisön kanssa. (E) | Joten menemmekin vielä vähän pohjoiseen. (k) | Kyllä minä vielä sinulle näytän.
(d)
– – Libérationin sisältö on enää viikon ajalta maksutonta. (E) | Se on sana, jota käytetään enää harvoin kirkossakaan. (l)

Kieltolauseissa vielä ilmaisee, että puheena oleva tavoite tai muu asiaintila ei ole kyseisenä ajankohtana toteutunut, ja enää, että se on ohitettu tai ohitetaan:

(e)
Ikävä kyllä kuvia ei ole vielä saatavilla, mutta hyvää kannattaa odottaa. (E) | Monessa paikassa ei kotimaista olutta ole enää saatavissa. (l)

Adverbi jo ilmaisee, että puheena oleva tilanne on tapahtunut aiemmin tai että se on alkanut, meneillään:

(f)
Mutta hän oli jo kuullut sen tuhat kertaa. (k) | Olen jo se, miksi halusin tulla. (E)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Yleistä

Aspektuaaliset tilannetyypit

Verbi ja lauseen aspekti

Keston ilmaus ja lauseen aspekti

Verbiliitto ja lauseen aspekti

Aspektin ja kvantiteetin suhteesta

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot