Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet > Semanttisia suhteita > Konsessiiviset suhteet > Konsessiiviset konnektiivit: kuitenkin, joka tapauksessa, tosin > § 1142 Konsessiivisuuden vivahteita ja ilmaisukeinoja

§ 1142 Konsessiivisuuden vivahteita ja ilmaisukeinoja

Konsessiivisen suhteen konnektiiveja ovat partikkelit kuitenkin, kumminkin, joka tapauksessa, yhtä kaikki, silti, siitä huolimatta, sittenkin, toisaalta, tosin ja toki (partikkelista sentään » § 847).

Kuitenkin, kumminkin (puhutussa kielessä myös kummiskin) ja niiden kielteismerkityksisissä lauseissa käytettävät vastineet kuitenkaan, kumminkaan esiintyvät yksinkin konsessiivisen suhteen merkitsiminä, mutta myös rinnastuskonjunktioiden ja tai mutta yhteydessä. Niiden yleisin paikka lauseessa on finiittiverbin jäljessä; myös lauseen- tai virkkeenalkuinen asema on tavallinen.

 
Suomalaiset ovat oppineet ajamaan jonoissa. Moottoritie muodostaa kuitenkin ongelman – joillekin. (l) | Hänen ivallinen äänensävynsä ärsytti. En kuitenkaan antanut sen näkyä. (k) | – – enemmistö tämän päivän suomalaisista elää kaupungeissa. Kuitenkin juuremme ovat maaseudulla, suomalaisessa luonnossa, ja kaipuu luontoon on ilmiselvä osa suomalaista arkipäivää. (l) | Pakokauhu iski; tästä minä en selviä. Ja kuitenkin tiesin, että paeta ei voinut, ei tästä tilanteesta, ei enää. (k) | Suomi on osa Eurooppaa, ehkä ei niin suuri ja näkyvä kuin jokin Ranska tai Saksa, mutta kumminkin. (l)

Konnektiivilla joka tapauksessa on merkitys ’kaikesta huolimatta, ei ole väliä’. Usein edeltävä konteksti esittää kysymyksen tai jättää asiaintilan toteutumisen tai asiaintilojen keskinäiset suhteet avoimiksi ja lause ilmaisee, että puheena oleva asiaintila silti pätee. Ero esim. ilmauksiin kuitenkin ~ kumminkaan ~ kaikesta huolimatta on vähäinen.

 
Suorituskyvyssä olemme jotakuinkin aikataulussa. Olemme saavuttaneet hyviä kierrosaikoja Fioranossa, mutta se on liian hidas rata, jotta voisimme yleistää sen koskemaan muita ratoja ja olosuhteita. Joka tapauksessa kuskimme tuntuvat pitävän uudesta koneesta. (l)

Joka tapauksessa toimii myös päätelmän, tiivistelmän tai topiikkiin palaamisen merkkinä. Sen harvinaisempi merkitysvastine on yhtä kaikki, joka esiintyy usein mutta-konjunktion kanssa.

 
[Väittelijä etsii kirjasta tiettyä sitaattia:] tässä on tähän hyvin kaunis sitaatti [selaa kirjaa, hidastaa puhetempoaan] jonka kehotan, kehotan, tuota kaikkia, lukemaan, muistaakseni juuri tässä, tässä, mm, käsittelee tuota [sitaattia ei löydy] no joka tapauksessa se oli siis tämän, se on seikka, jota siis tämä Kaplan siteeraa ja siinä sanotaan että – –. (P) | Teos antaa osuvan kuvan keskiluokkaisen avioparin elämästä vuosisadan taitteessa. – – Erityisen herkullisia ovat esimerkit Mandi Granfeltin arjesta. Hän saattoi olla vaativa äiti ja piikojen kauhu, mutta yhtä kaikki kiintoisa persoona. (l)

Silti on vahvasti konsessiivinen konnektiivi, jonka läheinen merkitysvastine on kiteytynyt adpositioilmaus siitä huolimatta. Tavallisimmin ne esiintyvät virkkeen alussa tai mutta- tai ja-konjunktion jäljessä, silti usein myös finiittiverbin jäljessä. Siitä huolimatta yhdistyy pronominiaineksensa takia myös että-lauseen sekä joskus vaikka-lauseenkin kanssa. Huolimatta esiintyy adpositiona muunkinlaisten täydennysten kuin se-pronominin kanssa (» § 696).

 
Joka kymmenes on täällä yrittäjä. Se on enemmän kuin missään muualla. Silti vuoden pimeimpänä päivänä kylän raitilla ei näy ketään. (l) | Kesällä voi avata yölläkin ikkunat ja silti on lämmintä, – –. (l) | Vaikka kirja myy hyvin, rahoja saa silti odottaa. (E) | Lukkiutumattomista jarruista on puhuttu kohta parin vuosikymmenen ajan. Siitä huolimatta vain harva ihan oikeasti tietää, mistä niissä on kysymys. (l) | – – keskustelu on syytä käydä siitä huolimatta, että pahin lama on jo hellittänyt, – –. (l) | Elli oli järjestänyt Päiville avaimen reseptioon, mutta heräsi siitä huolimatta, vaikka tulija yritti liikkua hiljaa kuin aave. (k)

Konnektiivit sittenkin ~ sittenkään ilmaisevat vaihtoehtoista, usein toteutumatta jäävää mahdollisuutta. Ne sijoittuvat lauseessa melko vapaasti; tavallisin paikka on finiittiverbin jäljessä. Virkkeen rajan ylittävät liitokset ovat yleisiä.

 
Vaikka elämässäni on monenlaisia käänteitä, en koskaan ole ollut rilluttelija. Kaikki on sittenkin pyörinyt jotenkin työn ympärillä. (l) | Olen tilannut ajan lääkäriin, ensin yleislääkärille. Vai olisiko sittenkin pitänyt mennä suoraan sisätautilääkärille. (k)

Lause, joka sisältää sanajärjestyksen suhteen melko vapaan partikkelin tosin tai kylläkin ~ kylläkään, ilmaisee toisessa lauseessa esitetylle asiaintilalle pätemisen rajat. Näitä partikkeleita käytetään sekä lauseiden että virkkeiden välisissä liitoksissa. Tosin on tavallinen myös virkkeenalkuisessa asemassa (a), ja kylläkin mutta-konjunktion kanssa ja lausekeliitoksissa (b). Konsessiivista käyttöä on myös modaalisella partikkelilla toki (c) (» § 1608, jossa myös partikkelista kyllä).

(a)
Itämarkkinat katosivat [Neuvostoliiton romahdettua]. Tehtaalla oli kuitenkin kysyntää lännessä, ei tosin mitään merkittävää 200 miljoonan ihmisen lakanoihin verrattuna. (l) | Lukijoitaan Morgan kuvaa poikkileikkaukseksi Yhdysvaltojen väestöstä. Tosin naisia on hiukan enemmän kuin naisten osuus koko väestöstä (l)
(b)
Meidän on sopeutettava toimintamme Aseanin toimintatapaan ja tyyliin. Helppoa se ei kylläkään ole. (l) | Fagerholmin esikoisromaaniin ei sisälly mitään mahdotonta, maagista, mutta kylläkin jotain tarunhohtoista. (l)
(c)
Pelaajaystävällisyydessä ovat kärkipäässä mm. Mijaksen [golf]kentät. Ne ovat kauniita ja väljiä – halvimpia (6000 pesetaa) ne toki eivät ole. (l)

Konsessiivisia ovat lisäksi kiteymät niin x kuin verbi+kin, jossa ”x” on yleensä skalaarisen tulkinnan salliva adjektiivi tai adverbi (d), infiniittinen rakenne ollakseen x (e) (» § 514) sekä niin ~ noin x:ksi (f). Kaikki voivat sijaita yhdysrakenteen etu- ja jälkiasemassa.

(d)
Henkisiltä kyvyiltään hän oli keskinkertainen mies niin karismaattinen kuin olikin. (k) vrt. vaikka oli karismaattinen | Niin huvittavalta kuin se kuulostaakin, koiran voi totuttaa käyttämään korvatulppia. (l)
(e)
Ollaksesi noin pieni, olet yllättävän vahva. vrt. vaikka olet pieni, olet vahva | Kerrostalokaksio vaikuttaa aika vaatimattomalta ollakseen vakituinen asuntonne. (l)
(f)
Noin pieneksi olet tosi vikkelä. vrt. vaikka olet pieni, olet vikkelä | – – se Johansonni oli ankara pappi niin nuoreksi mieheksi. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Liite ja syntagmaattinen sulauma

Liitepartikkelit

Syntagmaattiset sulaumat ja kliittistyminen

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Adverbiaalilauseen asema ja ominaisuuksia

Semanttisia suhteita

Yleistä

Temporaaliset suhteet

Kausaaliset suhteet

Konditionaaliset suhteet

Konsessiiviset suhteet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot