Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Partikkelit > Sävypartikkelit > Itsenäiset sävypartikkelit > Pronominilähtöinen partikkeli: sitä > § 827 Mitähän sitä ottaisi, osataan sitä meilläkin

§ 827 Mitähän sitä ottaisi, osataan sitä meilläkin

Pronominin se paradigmasta on kiteytynyt partikkeliksi partitiivimuoto sitä, joka esiintyy etenkin nollapersoonaisissa (a) ja passiivilauseissa (b), vähemmän yleisesti myös subjektiltaan epätyypillisissä lauseissa kuten eksistentiaalisessa tai omistuslauseessa (c). Se voi myös muodostaa ketjun partikkelin sitten kanssa (g).

(a)
Pelissä sitä on yksi jengistä, tottakai. (l) | Mutta sen jälkeen tulee tuo kieliongelma. Sitä on enemmän niin kuin kuuntelupuolella. (l) | Pitää sitä jotain hyvääkin olla, majuri Nurminen sanoo. (l) | Mä aattelin et – – nyt ku mä rojahdan tonne maahan niin siinä sitä on. No enkös menny polvilleni (p)
(b)
Osataan sitä meilläkin. | On muistettava, että yleisöllehän sitä kuitenkin esiinnytään. (l)
(c)
Siinäpä sitä on Turun sitoutumattomalle ja itsenäiselle ykköslehdelle, Turun Sanomille tutkivan journalismin aiheita, – –. (l) | Juu, kyllä sitä minullakin korvat kutisevat aina välillä allergian takia. (E)

Partikkelina sitä ei ole deiktinen eli se ei viittaa pronominin tavoin. Joissakin suhteissa se on muodollisen subjektin kaltainen, se esim. sijaitsee lauseessa subjektin paikalla ja tekee mahdolliseksi subjektittoman ilmauksen useammanlaisen verbin yhteydessä kuin nollapersoona muuten mahdollistaisi (» § 1350). Sävypartikkelin tuoma merkityslisä liittyy siihen, kenestä lauseet kertovat. Kertovissa nollapersoonaisissa lauseissa (d) lauseenalkuinen sitä merkitsee lauseet puhujan omasta kokemuksesta kertoviksi:

(d)
Nii no kyl ne meiltäki kysy et halutaanko valita [puhelinnumero] mut mä sitte sanoi että ku että ei sitä tiiä mitä sitä valihtis ni pankoon sieltä minkä pannee ni, (p)

Passiivilause, jossa on sitä-partikkeli, tulkitaan lause- ja tilanneyhteydestä riippuen eri tavoin. Kyseessä voi olla puhujan omasta kokemuksesta kertominen (e), puhuteltavaan kohdistuva kommentti (f) tai inklusiivinen tulkinta, jolloin puheenalaisiin kuuluu kertoja yhdessä muiden kanssa (g). Partikkeli tuo lauseeseen jonkin affektisen sävyn, esim. leikillisen, paheksuvan tai muun vastaavan.

(e)
Kun allekirjoitin sopimuksen ja tein päätöksen lähteä Losiin, niin aluksi vähän mietitytti, että mihinkähän sitä lähdetään. (l)
(f)
Ai, sitä vietetään vielä aamuärtymystä. (k) | Siihenkö sitä nyt ollaan rakastuttu, kaupungin kauneimpaan naiseen? (k)
(g)
Siinä [eduskunnassa] sitä kuultiin puhetta, tuntikaupalla. (L) | On muistettava, että yleisöllehän sitä kuitenkin esiinnytään. (l) | Olin mukana, kun naiset katsoivat semmoisia kisoja ja siinä sitä sitten ihmeteltiin missejä porukalla. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Yleistä

Sanan hahmo

Johto-opin käsitteitä

Muuta sananmuodostusta

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot