Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Partikkelit > Lausumapartikkelit > Lisäävät lausumapartikkelit > § 804 Ja ja vielä lisäävinä lausumapartikkeleina

§ 804 Ja ja vielä lisäävinä lausumapartikkeleina

Puhutussa kielessä ja esiintyy paitsi konjunktiona myös monikäyttöisenä partikkelina yhdistämässä toisiinsa puhujan omia perättäisiä vuoroja, liittämässä puhetoimintoja toisiinsa, puhetta muuhun toimintaan tai kytkemässä vuoroa toisen puhujan aikaisempaan vuoroon. Kertovassa ja selostavassa tekstissä ja kytkee listan osia toisiinsa, kuten esimerkin (a) mykkäfilmiesityksen selostuksesta näkyy. (Pisteillä on osoitettu tauon suhteellista pituutta; sulkeissa kohdat, jotka jätetty pois).

(a)
Mies oli keräämässä päärynöitä, poimimassa puusta ja .. ja ja … koreihin siihen puun juurelle ja .. (– –) .. ja siinä sitten .. oli pari korillista jo täynnä ja siinä meni joku ohikulkija aasin kanssa .. ensin ja .. ja sitten kun mies oli taas puuhun kiivenyt uudestaan ja .. .. mt ajoi pois, ja sitten tiellä tuli (– –) .. siinä tuli ensin joku .. tyttö vastaan polkupyörällä ja .. siin poika sit meinas, m- pudotti hattunsa päästä ja … (– –) katso taakse siinä niinku .. kaatu .. ajoi siin semmoseen … (äh) suureen kiveen ja kaatu pyörällääm siinä ja .. ja siinä sitte oli kolme poikaa – –. (P)

Adverbina sana vielä esiintyy joko aikaa ilmaisevana (Hän on vielä sairaana) tai komparoidun adjektiivin ja adverbin määritteenä (vielä paksumpi, vielä enemmän). Varsinkin puhutussa kielessä se esiintyy myös jälkimmäistä käyttöä lähellä olevana lisäävänä lausumapartikkelina. Merkitys on listaava ’lisäksi’, johon sisältyy lisämerkitys ’kaiken huipuksi’ (» § 849). Tällaisena partikkelina viel(ä) voi sijaita paitsi finiittiverbin jäljessä (b) myös lausuman lopussa (c).

(b)
Pariskunta elää nyt miehen opintotuen ja yleisen asumistuen varassa. Vanhemmat auttavat, minkä voivat. ”Me ollaan vielä menossa naimisiin ensi kuussa. Häistä tulee väkisinkin kaikenlaisia kuluja, – –”. (L)
(c)
se oli Roosan synttäripäivä viel nii aateltii et – – sai jotai tekemist sille vikalle päivälle. (P)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

Yleistä

Kysymys–vastaus-vieruspari

Kannanottojen muodostama vieruspari

Direktiivit ja niiden vastaanotto

Vierusparin lavennus

Lopetukset ja hyvästelyt

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot