Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Taivutus > Verbintaivutus > Yleistä > § 105 Vartalo ja tunnukset

§ 105 Vartalo ja tunnukset

Verbillä on finiittisiä persoonamuotoja ja infiniittisiä muotoja eli infinitiivejä, partisiippeja ja kiteytyneitä nippumuotoja. Verbiin sisältyy tempuksen, moduksen ja passiivin tunnuksia. Lisäksi verbillä on kieltotaivutus.

Verbeillä on vähintään vokaalivartalo, supistumaverbeillä ja e-vartaloisilla verbeillä (paitsi taivutustyypillä lukea) lisäksi konsonanttivartalo (» § 71). Vartaloa lähimpänä on finiittisessä muodossa passiivin tunnus ja sen jälkeen tempuksen tai moduksen tunnus ja persoonapääte (a). Infiniittisessä muodossa lähimpänä vartaloa on nominaalistin eli partisiipin, infinitiivin tai nippuinfiniitin tunnus, joka TU-partisiipissa sisältää myös passiivin tunnuksen. Sen jäljessä on nominintaivutusta edustavien kategorioiden tunnuksia kuten luku, sijapääte ja eräissä tapauksissa possessiivisuffiksi (b). Infinitiiveillä on vain muutamia sijamuotoja eikä lukutaivutusta, partisiipeilla taas on täydellinen luku- ja sijataivutus.

(a)
vartalo passiivi tempus/modus persoona
kerro
kerto
kerro
kerro
kerrota
tta

kaa
i

isi
n
[sisältyy moduksen tunnukseen]
mme
an
in
(b)
vartalo passiivi nominaalistin luku sija pos
kerto
kerto
kerro


tta
ne
ma
v
i

i
lla
ssa
a

ni

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Yleistä

Taivutustyypit

Nominintaivutus

Yleistä

Luku

Sija

Possessiivisuffiksit

Nominien taivutusparadigmat

Verbintaivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot