Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Taivutus > Taivutustyypit > Nominit > Nominien vartalot ja taivutustyypit > § 67 Yksivartaloiset nominit: vokaalivartalossa pitkä vokaaliaines

§ 67 Yksivartaloiset nominit: vokaalivartalossa pitkä vokaaliaines

Asetelmissa 29 ja 30 (» § 68) on nomineja, joiden vokaalivartalon lopussa on pitkä vokaali tai vokaaliyhtymä.

Asetelma 29 sisältää ensinnäkin yksitavuisia nomineja, jotka ovat pääosin CVV-hahmoisia (lyhytvokaalisista pronominivartaloista » § 100103). Kaksitavuisia VV : VV-nomineja ovat sanojen vapaa, suklaa, tienoo, takuu kaltaiset sanat, joissa esiintyy päätevaihtelua monikon illatiivissa: takuisiin ~ takuihin. Vierasperäisiä VV : VV-nomineja ovat mm. filee, essee, referee, nugaa, sampoo, miljöö, jotka taipuvat sanan vapaa tavoin, mutta joissakin esiintyy päätevaihtelua yksikönkin illatiivissa: esseeseen ~ esseehen. Kun sellaiset vierassanat kuin fondue, nougat, parfait ääntyvät lopustaan pitkävokaalisina, ne taipuvat VV : VV-nominien tavoin: [fondyytä, nugaata, parfeeta].

Asetelma 29: Yksivartaloisia VV-loppuisia nomineja
Vartalon lopussa Y NOM Y GEN Y PAR Y ILL M GEN M PAR M ILL
VV maa maan maata maahan maiden maita maihin
  vapaa vapaan vapaata vapaaseen vapaiden vapaita vapaisiin ~ vapaihin
  essee esseen esseetä esseeseen ~ esseehen esseiden esseitä esseisiin ~ esseihin
iA, eA miniä, idea miniän miniää miniään miniöiden miniöitä miniöihin
UA saippua saippuan saippuaa saippuaan saippuoiden saippuoita saippuoihin
iO, eO valtio, video valtion valtiota (~valtioa) valtioon valtioiden valtioita valtioihin
eA tärkeä tärkeän tärkeää ~ tärkeätä tärkeään tärkeiden tärkeitä tärkeisiin (~ tärkeihin)

Vokaaliyhtymään päättyvistä nomineista iA- ja UA-loppuiset ovat substantiiveja ja taipuvat samaan tapaan kuin lyhyeen vokaaliin päättyvät kolmitavuiset substantiivit; esim. sanat miniä, fobia, bulimia, strategia, saippua taipuvat kuten siivilä, tutkija, kukkula. Vastaavalla tavalla taipuvat eA-loppuiset vierassanat kuten idea, komitea, orkidea, uniapnea ja erisnimet kuten Ikea, Korea. iO- ja eO-loppuisten substantiivien yksikön partitiivi on samaa tyyppiä kuin pitkään vokaaliin päättyvillä nomineilla, esim. valtio : valtiota, video : videota kuten vapaa : vapaata; harvoin valtioa (» § 88). (iO-loppuisista adjektiiveja ovat vain mainio, autio.)

eA-nomineilla taivutustyyppinä tarkoitetaan lähinnä adjektiiveja, esim. tärkeä, vaikea, pullea, litteä. Niiden taivutuksessa on yhtäläisyyksiä sekä lyhyeen että pitkään vokaaliin päättyvien sanojen taivutuksen kanssa, mikä näkyy yksikön partitiivin (» § 88) ja monikon illatiivin muodoista (» § 94). eA-adjektiivien tavoin taipuvat kvanttoripronomini usea sekä substantiivit hopea, häpeä, lipeä. Ainut OA-loppuinen nomini ainoa taipuu eA-loppuisten tavoin.

Huom. Yksitavuisia substantiiveja on Perussanakirjan hakusanoina nelisenkymmentä, esim. brie, hai, jöö, häät, koi, kuu, maa, spray, sää, . Yksitavujen tapaan taipuvia useampitavuisia sanoja on jonkin verran enemmän, esim. frisbee, rokokoo, timotei, samurai, maanantai, helluntai sekä lyhennesanoja kuten atk.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Yleistä

Taivutustyypit

Nominintaivutus

Yleistä

Luku

Sija

Possessiivisuffiksit

Nominien taivutusparadigmat

Verbintaivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot