Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Taivutus > Taivutustyypit > Verbit > Verbien vartalot ja taivutustyypit > § 73 Saada-tyypin verbien taivutus

§ 73 Saada-tyypin verbien taivutus

Saada-tyypin verbeissä (» asetelma 34) A-infinitiivin tunnus -dA seuraa vartalon pitkää vokaaliainesta. Yksitavuisia vartaloita ovat pitkän vokaalin sisältävät saada, jäädä, myydä sekä diftongilliset uida, puida, lyödä, syödä, juoda, luoda, suoda, tuoda, naida, voida, viedä. Useampitavuiset Oi-vartalot ovat karttuva ryhmä, esim. valikoida, symboloida (» § 331). Osa näistä verbeistä taipuu myös Oitse-vartaloisena, esim. isännöidä : isännöi- ~ isännöitse‑.

Asetelma 34: Saada-tyypin verbejä
Vartalon
lopussa
A-inf Prees.
y. 1. p.
Impf.
y. 3. p.
Imper.
m. 2. p.
NUT-
partis.
Pass.
prees.
TU-
partis.
VV saada saan sai saakaa saanut saadaan saatu
  syödä syön söi syökää syönyt syödään syöty
Oi ideoida ideoin ideoi ideoikaa ideoinut ideoidaan ideoitu

Huom. Verbi käydä poikkeaa tyypin muista verbeistä imperfektiltään: kävi-. Verbien tehdä ja nähdä A-infinitiivin tunnuksena on , vaikka ne ovat e-vartaloisia verbejä, joilla on konsonanttivartalokin. Vartalossa on lisäksi astevaihtelun alainen k-aines: tehdä : teen : teki : tekisi : tehdään : tehty : tehkää : tehnyt.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Yleistä

Taivutustyypit

Nominintaivutus

Yleistä

Luku

Sija

Possessiivisuffiksit

Nominien taivutusparadigmat

Verbintaivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot