Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Taivutus > Nominintaivutus > Sija > Genetiivi > § 83 Genetiivin päätteistä

§ 83 Genetiivin päätteistä

Yksikön genetiivin pääte on ‑n, esim. valo-n, emännä-n, satee-n, fyysiko-n.

Monikon genetiivin päätevariantti riippuu sanan vartalosta (» asetelma 41). Päätteet ‑den ~ ‑tten ja ‑en liittyvät monikkovartaloon, esim. sate-i-den ~ sate-i-tten, valo-j-en, emänt-i-en, ja päätteet ‑ten ja ‑in yksikkövartaloon: nais-ten, pyhä-in. Tosin i-vartaloisilla sanoilla en-pääte liittyy yksikkövartaloon: paperi-en. (Pääteaineksena on -dän pronomineilla me, te ja he: meidän, teidän, heidän » § 100.)

Asetelma 41: Monikon genetiivin päätteet
Vartalon loppu Esimerkkejä Pääte
Vi ma-i-den ~ ma-i-tten, perhe-i-den ~ perhe-i-tten,
varka-i-den ~ varka-i-tten, tärke-i-den ~ tärke-i-tten,
kauni=i-den ~ kauni=i-tten, lapio-i-den, papere-i-den
-den ~ ‑tten
(» § 83, 91)
Ci poik-i-en, vanhemp-i-en, työttöm-i-en, totuuks-i-en,
pien-i-en, lasi-en, paperi-en
-en
(» § 84, 91)
Vj talo-j-en, vanho-j-en, mellakko-j-en, katu-j-en,
nalle-j-en
 
C pien-ten, nais-ten, rikos-ten, avain-ten, sävel-ten, jäsen-ten -ten (» § 85)
A tai e vanha-in, vanhempa-in, vanke-in (nalle-in) -in (» § 86)

Päätteet ‑den ja ‑tten liittyvät Vi-loppuiseen monikkovartaloon: maiden ~ maitten, kauniiden ~ kauniitten, makkaroiden ~ makkaroitten, asioiden ~ asioitten, opiskelijoiden ~ opiskelijoitten. Tällaisia ovat sanat, joiden vartalon lopussa on pitkän vokaaliaineksen sijasta lyhyt vokaali monikon i:n edellä (maa-, venee‑, tärkeä- + ima-i-, vene-i-, tärke-i-), ja monitavuiset sanat, joiden monikkovartalossa on i:n edellä O (makkara- + imakkaro-i‑, huoltamo-i-den, saippuo-i-den) tai yksikkövartalon i:n sijalla e (lääkäri- + ilääkäre-i-).

Kieliopillisesti variantit ‑den ja ‑tten ovat vapaassa vaihtelussa. Asiaproosassa ‑den on selvästi yleisempi kuin ‑tten; ainoastaan possessiivisuffiksin edellä tten-päätettä esiintyy enemmän kuin muuten. Puhutussa kielessä tten-varianttia käytetään enemmän; esiintymistaajuus vaihtelee murteittain ja puhujittain.

Huom. Parole-korpuksen sanomalehtiaineistoa edustavassa otoksessa (n = 53 377) den-päätteisen monikon genetiivin osuus oli 97,2 % ja tten-päätteisen 2,8 %. Jälkimmäisistä oli possessiivisuffiksillisia 14,1 %, den-päätteisistä vain 1,1 %.

Variantin ‑tten alkuperäistä aluetta ovat lounais‑, hämäläis- ja peräpohjalaismurteet, joista se on levinnyt koko länsimurteiden alueelle ja edelleen itään päin (Mielikäinen 1981b; 1991: 48; 2003).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Yleistä

Taivutustyypit

Nominintaivutus

Yleistä

Luku

Sija

Possessiivisuffiksit

Nominien taivutusparadigmat

Verbintaivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot