Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Taivutus > Verbintaivutus > Kielto > § 108 Kieltoverbin ja kielteisten liittomuotojen taivutus

§ 108 Kieltoverbin ja kielteisten liittomuotojen taivutus

Kielteisessä liittomuodossa kielto ilmaistaan sekä apuverbissä että pääverbissä. Apuverbinä on kieltoverbi, ja pääverbi on kielto- tai partisiippimuodossa (a). Liittotempuksissa kieltoverbin pääverbinä on olla-apuverbin vastaava muoto (b). Persoona ilmaistaan kieltoverbissä persoonapäätteellä.

(a)
en tiedä | ei lähde | ette kertoisi | eivät kertone | älä kerro | älkää kertoko | emme halunneet | ei haluttu
(b)
emme ole ~ olleet muuttaneet | ette olisi kertoneet | eivät liene kuulleet | ei ollut ~ oltu tavattu

Asetelmassa 55 esitetään kieltoverbin taivutusmuodot. Kieltoverbillä on persoonamuodot mutta ei tempuksen tunnusta; preesensin ja imperfektin eron ilmaisee pääverbi: en kerro, en kertonut. Imperatiivissa kieltoverbi perustuu äl(ä)-vartaloon: älä, älkää. Kieltoverbillä ei ole infiniittisiä muotoja.

Asetelma 55: Kieltoverbin taivutusmuodot
      Imperatiivi
  yks mon yks mon
1. en emme älkäämme
2. et ette älä älkää
3. ei eivät älköön älkööt
Passiivi ei älköön

Kieltosana ei aina sisällä persoonan tunnusta; esim. seuraavasta yksikön 1. persoonan muodosta se puuttuu:

(c)
Virkailija: – – sä et oo maksanu tätä vielä – –
Asiakas: e. (P; Airikka 2004: 46)

Taipumattomana kieltosana voidaan tulkita myös partikkeliksi: – Otatko lisää? Ei kiitos (» § 1625).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Yleistä

Taivutustyypit

Nominintaivutus

Yleistä

Luku

Sija

Possessiivisuffiksit

Nominien taivutusparadigmat

Verbintaivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot