Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Taivutus > Nominintaivutus > Sija > Illatiivi > Päätteet > § 93 Illatiivin päätevariantit

§ 93 Illatiivin päätevariantit

Illatiivin päätteen variantit ovat ‑Vn, ‑hVn, ‑seen ja ‑siin (» asetelma 44). Näistä ‑Vn liittyy lyhyeen jälkitavuun, muut pitkään tai painolliseen tavuun.

Asetelma 44: Illatiivin päätteet
Vartalon loppu Esimerkkejä Pääte
CV katu-un, silta-an, korkea-an, pöytä-än, emäntä-än,
punaise-en, olue-en, piene-en, lasi-in
-Vn
  pöyt-i-in, emänt-i-in, punais-i-in, pien-i-in
1-tavuinen (C)V(V) tä-hän, jo-hon, mi-hin
maa-han, yö-hön, tie-hen, sei-hin
-hVn
VV (yks.) tiistai-hin, menyy-hyn, trikoo-hon, ateljee-hen
Vi (mon.) jo-i-hin, te-i-hin, katu-i-hin, silto-i-hin, tavaro-i-hin,
lase-i-hin, kaupunke-i-hin, eliö-i-hin
VV vapaa-seen, tarpee-seen, trikoo-seen, oluee-seen -seen
Vi (mon.) vapa-i-siin, korke-i-siin, olu-i-siin -siin

Pääte ‑Vn liittyy yksikkö- tai monikkovartalon lopun lyhyeen vokaaliin; päätteen vokaali on sama kuin vartalon loppuvokaali. Monikossa päätteenä on ‑in silloin, kun yksikkövartalon loppuvokaali jää pois monikon i:n edeltä: pöytä : pöyt-i-in.

Pääpainollisen tavun jäljessä pääte on ‑hVn: maa-han, tä-hän. Se on päätteenä myös monikkovartalon diftongin jäljessä (siltoi-hin). Lisäksi ‑hVn esiintyy pitkään vokaaliin päättyvissä lainasanoissa: sitaattilainoissa ja vieraskielisissä nimissä se on lähes yksinomainen (a); mukautuneissa vierassanoissa on -seen ~ ‑siin tavallisempi (b).

(a)
Bordeaux’hon, gourmet’hen, Glasgow’hun
(b)
esseeseen ~ esseehen, toffeeseen ~ toffeehen, turneeseen ~ turneehen, trikooseen ~ trikoohon, miljööseen ~ miljööhön, revyyseen ~ revyyhyn

Muutoin ‑seen ja ‑siin esiintyvät painottoman tavun pitkän vokaaliaineksen jäljessä: -seen esiintyy yksikössä pitkän vokaalin jäljessä, esim. vapaa-seen, kaunii-seen, ja -siin samojen sanojen monikkomuodoissa Vi-aineksen jäljessä: vapai-siin, kallii-siin. Vaihtelusta usei-siin ~ usei-hin » § 94.

Kevyt-sanan tavoin taipuvissa sanoissa illatiivin päätteenä voi olla ‑Vn, ‑hVn, esim. kevyeen, kevyihin, tai ‑seen, ‑siin: kevyeeseen, kevyisiin (vrt. puolue : puoluee‑). Tämänkaltaisia sanoja on kourallinen (» § 68).

Huom. 1. Sanojen kevyt ja olut illatiivimuotojen vaihtelusuhteet olivat Google-haun 10/2002 tuloksissa seuraavat:

 
kevyeen 1360 ~ kevyeeseen 196, kevyihin 23 ~ kevyisiin 329
olueen 525 ~ olueeseen 156, oluihin 80 ~ oluisiin 100

Huom. 2. Pohjalaismurteissa illatiivi on hVn-päätteinen myös painottoman tavun jäljessä: kouluhun. Yleiskielessä ‑hVn on tässä asemassa vanhahtava: Me käymme joulun viettohon.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Yleistä

Taivutustyypit

Nominintaivutus

Yleistä

Luku

Sija

Possessiivisuffiksit

Nominien taivutusparadigmat

Verbintaivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot