Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Taivutus > Nominintaivutus > Sija > Genetiivi > § 85 Monikon genetiivin -ten: hammasten, lasten, kyynelten

§ 85 Monikon genetiivin -ten: hammasten, lasten, kyynelten

Pääte ‑ten (» § 83 asetelma 41) liittyy useimpien e-vartaloisten nominien konsonanttivartaloon. Vaihtoehtoinen pääte on monikkovartaloon liittyvä ‑en.

Asiaproosassa ten-pääte on nen-loppuisilla nomineilla lähes yksinomainen en-päätteeseen verrattuna: suomalaisten naisten (~ suomalaisien naisien). Se on yleisempi myös rikos- ja jäsen-tyypeissä (rikos-ten ~ rikoks-i-en; jäsen-ten ~ jäsen-i-en, sisar-ten ~ sisar-i-en) sekä sanan kieli tyyppisillä i : e-nomineilla (pienten lasten). Avain-tyypin nomineissa päätevaihtelu voi olla sanakohtaistakin: muissa kuin laitteennimissä -ten on tavallisempi (kirjainten ~ kirjaimien, kasvainten ~ kasvaimien, elinten ~ elimien), mutta monissa laitteennimissä taas -en: pakastimien ~ pakastinten, keittimien ~ keitinten.

Vaikka myös sanojen lohi ja vesi tyyppiset i : e-sanat ovat e-vartaloisia nomineja, joilla on konsonanttivartalo, monikon genetiivi on niillä (lähes) yksinomaisesti monikkovartaloinen ja en-päätteinen: loh-i-en ~ *loh-ten, samoin esim. sanoilla kansi, tosi, uusi, vuosi, moni, tuli. Vastaavasti kaksivartaloisessa varas-tyypissä monikon genetiivi on monikkovartaloinen ja den- ~ tten-päätteinen: varkaiden, asukkaiden, asiakkaiden. Joistakin näiden taivutustyyppien sanoista kuitenkin esiintyy ten-päätteinen muoto kiteytyneissä ilmauksissa: unten mailla, kätten jälki, kulkea vetten päällä; susi lammasten vaatteissa, taivasten valtakunta, kuningasten kuningas.

Lisäksi eräillä paikkaa ilmaisevilla superlatiiveilla on sekä konsonantti- että vokaalivartaloinen variantti: ylinten ~ ylimpien valtioelinten, vaikka superlatiivimuotojen monikon genetiivi on tavallisesti en-päätteinen (kauneimp-i-en). Poikkeuksellisia ten-genetiivejä taivutustyypin kannalta ovat arkaistiset jumalten, enkelten ja sankarten.

Huom. Tuote-tyypin nominit ovat ee-vartaloita, joilla on konsonanttivartaloksi tulkittava muoto yksikön partitiivissa (tuote=t=ta). Monikon genetiivi muodostetaan kuitenkin muiden pitkään vartalovokaaliin päättyvien nominien tavoin: tuotteiden ~ tuotteitten, ei: *tuotetten.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Yleistä

Taivutustyypit

Nominintaivutus

Yleistä

Luku

Sija

Possessiivisuffiksit

Nominien taivutusparadigmat

Verbintaivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot